Błonnik zmniejsza ryzyko śmierci z powodu cukrzycy, chorób serca oraz raka jelita grubego

Witamina C

Jakość dowodów naukowych

BARDZO WYSOKA

Autor

dr Aleksandra Nowak

dr Aleksandra Nowak

Redaktor Naukowy

Ukończyła studia Biotechnologii Medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Swoją karierę naukową kontynuuje w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Doświadczenie redaktorskie zdobyła w dużym wydawnictwie naukowym, gdzie pełni rolę redaktora naczelnego w dwóch czasopismach publikujących w obszarze medycyny i Life Science. Jest współautorem licznych publikacji i doniesień zjazdowych.

Błonnik

  • Według ustaleń Światowej Organizacji Zdrowia błonnik zawarty w produktach bogatych w węglowodany złożone wykazuje działanie prozdrowotne i profilaktyczne.
  • Dzienne spożywanie błonnika w ilość powyżej 30 g dziennie zmniejsza ryzyko śmierci z powodu cukrzycy, chorób serca oraz raka jelita grubego.
  • Dostarczenie odpowiedniej ilości błonnika nie jest możliwe na diecie niskowęglowodanowej wykluczającej pełnoziarniste produkty zbożowe.

Dawki stosowane w badaniach:
około 30g dziennie błonnika w diecie

od 400-6000 IU dziennie

Na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organisation, WHO), badacze z Uniwersytetu w Otago w Nowej Zelandii sporządzili raport wykazujący, że spożywanie dużych ilości błonnika w postaci produktów zbożowych pełnoziarnistych, orzechów i roślin strączkowych, ogranicza ryzyko zachorowania na choroby serca i zmniejsza prawdopodobieństwo przedwczesnego zgonu. Doniesienia te zostaną uwzględnione w najnowszych rekomendacjach żywieniowych przedstawianych przez WHO.

Co ciekawe rekomendacje dotyczące zwiększenia dziennej podaży produktów pełnoziarnistych bogatych w węglowodany złożone, stoją w opozycji do bardzo popularnych ostatnio diet niskowęglowodanowych, będących odpowiedzią na powszechny pogląd o szkodliwości „cukru”. Ponieważ wyniki wielu badań wskazują jednoznacznie na wysoką szkodliwość diety bogatej w węglowodany proste [1][2][3][4], ograniczenie ich spożywania zostało ujęte w oficjalnych wytycznych WHO.

W oparciu o wyczerpujące przeglądy systematyczne i metaanalizy, w 2015 roku WHO wystosowała rekomendacje, aby dzienna dawka węglowodanów nie przekraczała 10% całkowitej energii dostarczanej z pożywieniem [5]. W wytycznych ujęto również zapis, że jeszcze lepszy efekt zdrowotny można osiągnąć obniżając ilość węglowodanów do mniej niż 5% całkowitej energii. Zapoczątkowało to bardzo modny obecnie trend żywieniowy polegający na całkowitej eliminacji z diety produktów wysokowęglowodanowych, włącznie z produktami pełnoziarnistymi stanowiącymi bogate źródło błonnika.

Jednakże według najnowszych danych, błonnik zawarty w tych produktach, wpływa bardzo korzystnie na zdrowie, ograniczając ryzyko zapadalności na powszechne choroby cywilizacyjne. Na łamach czasopisma Lancet opublikowano obszerny artykuł podsumowujący niemal 50 lat badań nad błonnikiem [6]. W artykule przeanalizowano wyniki pochodzące z 185 badań epidemiologicznych obejmujące łącznie 135 milionów lat obserwacji pacjentów oraz wyniki 58 badań klinicznych na ponad 4600 uczestnikach.

Porównanie diet wysokowęglowodanowych wykazało, iż ta, która jednocześnie jest bogata w błonnik, chroni przed rozwojem cukrzycy, chorób serca oraz nowotworów. Według opublikowanego raportu, u osób spożywających więcej niż 30 g błonnika dziennie, całkowite ryzyko zgonu maleje o 15-30% w porównaniu do osób jedzących go najmniej. Wykazano, że wzrost spożycia błonnika zmniejsza ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową, udar, cukrzycę typu II oraz raka jelita grubego o 16-24%. Ponadto błonnik zmniejsza również ryzyko wystąpienia udaru i raka gruczołu piersiowego.

Analiza badań klinicznych wykazała z kolei, że błonnik wpływając na zwiększenie sytości pomaga lepiej kontrolować masę ciała oraz wpływa korzystnie na kontrolę glikemii i obniżenie poziomu szkodliwego cholesterolu. Co ciekawe badanie ujawniło słabszy protekcyjny wpływ żywności o niskim indeksie glikemicznym, niż żywności bogatej w błonnik. Korzystne działanie było obserwowane u osób spożywających co najmniej 25-29 g błonnika dziennie, ze wskazaniem na jego szczególne korzystne działanie w ilości powyżej 30 g dziennie.

Reasumując, wyniki te oznaczają, że na każde 1000 osób spożywających duże ilości błonnika obserwowano 13 zgonów oraz 6 przypadków chorób wieńcowych mniej, niż u osób spożywających małe ilości. Niestety znaczna większość populacji dostarcza z pożywieniem mniej niż 20 g błonnika dziennie. Według naukowców, dostarczenie odpowiedniej ilości błonnika na diecie pozbawionej pełnoziarnistych produktów (nawet obfitującej w owoce i warzywa) nie jest możliwe bez włączenia dodatkowej suplementacji.

Referencje, przegląd piśmiennictwa i badań naukowych na temat błonnika

[1] Ludwig, D.S., K.E. Peterson, and S.L. Gortmaker, Relation between consumption of sugar-sweetened drinks and childhood obesity: a prospective, observational analysis. Lancet, 2001. 357(9255): p. 505-508.
[2] Malik, V.S., M.B. Schulze, and F.B. Hu, Intake of sugar-sweetened beverages and weight gain: a systematic review. American Journal of Clinical Nutrition, 2006. 84(2): p. 274-288.
[3] Malik, V.S., et al., Sugar-Sweetened Beverages, Obesity, Type 2 Diabetes Mellitus, and Cardiovascular Disease Risk. Circulation, 2010. 121(11): p. 1356-1364.
[4] Johnson, R.K., et al., Dietary Sugars Intake and Cardiovascular Health A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation, 2009. 120(11): p. 1011-1020.
[5] WHO, Guideline: sugars intake for adults and children. Geneva: World Health Organization, 2015.
[6] Nowak, A., et al., Nestin-positive microvessel density is an independent prognostic factor in breast cancer. Int J Oncol, 2017.

Pin It on Pinterest

Share This

Udostępnij artykuł

Udostępnij artykuł swoim znajomym!