Izoflawony sojowe (genisteina) pomocne w leczeniu osteoporozy

Witamina C

Jakość dowodów naukowych

WYSOKA

Izoflawony sojowe (genisteina) w leczeniu osteoporozy

  • Osteoporoza powoduje osłabienie kości na skutek zmian zachodzących w organizmie związanych głównie z wiekiem powodujące niedobory hormonów (estrogenów), minerałów i witamin.
  • Izoflawony sojowe (genisteina i daidzeina) mają działanie podobne do estrogenu ludzkiego i mogą zapobiegać powstawaniu zmian osteoporotycznych u kobiet po menopauzie.
  • Izoflawony sojowe można pozyskać z diety bogatej w produkty sojowe lub w postaci suplementów diety jako mieszanki lub czystych preparatów genisteiny i daidzeiny.
  • Artykuł o właściwościach izoflawonów sojowych znajdziesz tutaj [link]

Dawki stosowane w badaniach:
Genisteina (ekstrakt): 40-110mg / dzień,
Izoflawony sojowe (ekstrakt) 61,8-126mg / dzień

Osteoporoza to choroba metaboliczna kości powodująca ich postępujące osłabienie na skutek demineralizacji. Prowadzi do zmniejszenia gęstości i masy układu kostnego. Modyfikacje te spowodowane są głównie zmianami zachodzącymi w organizmie człowieka nasilające się wraz z wiekiem i skutkujące niedoborami hormonów, minerałów (wapń, magnez) oraz witaminy D.

Osteoporoza prowadzi do patologicznych złamań i związanych z nimi powikłań skutkujących obniżeniem jakości życia. Pomimo faktu, że schorzenie to, w większości przypadków, dotyka kobiet po menopauzie, to na osteoporozę cierpieć mogą również mężczyźni [2][4].

W Polsce osteoporoza dotyka co 3 kobietę i co 5 mężczyznę po 50 roku życia. Oznacza to, że w naszym kraju żyje ponad 2 miliony osób z tą chorobą [1]. Schorzenie często przebiega bezobjawowo i zdarza się, że jego pierwszym objawem jest niskoenergetyczne złamanie kości. Czyli takie, do którego w podobnej sytuacji u zdrowej osoby najprawdopodobniej by nie doszło. Szacuje się, że u kobiet w okresie pomenopauzalnym powikłania wynikające ze złamań osteoporotycznych są trzecią przyczyną śmierci, zaraz po nowotworach i chorobach układu krążenia [2].

Izoflawony sojowe, do których zaliczamy m.in. genisteinę i daidzeinę, są bioflawonoidami naturalnie występującymi głównie w produktach sojowych oraz innych produktach pochodzenia z roślinnego. Substancje te były tematem wielu publikacji ze względu na ich prozdrowotne właściwości i są stosowane jako suplementy diety niemal na całym świecie.

Estrogeny pełną ważną rolę i biorą czynny udział w regulacji gospodarki wapnia w organizmie i metabolizmie kości [2][3][4]. U kobiet po menopauzie, wraz z zanikiem ochronnego wpływu estrogenów na układ kostny dochodzi do nasilenia zmian osteoporotycznych.

Izoflawony sojowe mają działanie o charakterze estrogenowym i zaliczane są do fitoestrogenów, czyli roślinnych odpowiedników hormonów kobiecych. Dzięki temu mogą nasilać bądź osłabiać działanie hormonów płciowych. Artykuł na temat izoflawonów sojowych, w tym genisteiny znajdziesz klikając tutaj [link].

Wyniki badań epidemiologicznych wykazały, że u ludności azjatyckiej, której dieta bogata jest w izoflawony pochodzące z produktów sojowych, występuje statystycznie dużo mniej zachorowań na nowotwory prostaty i piersi oraz notuje się mniej przypadków osteoporozy [5][6][9]. Wydaje się, że nie jest to związana z rasą, a raczej wynika ze stylu życia i stosowanej diety bogatej w produkty sojowe.

Badania wykazały, że podaż izoflawonów w diecie Azjatów zamieszkujących kraje azjatyckie jest niemal 9-krotnie wyższa (36 g/dzień), niż wśród Azjatów zamieszkujących kraje Zachodnie (4 g/dzień). Wśród tej drugiej grupy, zachorowalność na osteoporozę nie różniła się od zachorowalności mieszkańców krajów Zachodnich [7].

Istnieje wiele publikacji i meta-analiz, które sugerują korzystny wpływ izoflawonów sojowych (genisteiny i daidzeiny) we wspomaganiu leczenia i profilaktyce osteoporozy. U osób z grupy ryzyka, a w szczególności u kobiet w okresie około i po-menopauzalnym, suplementujących te substancje lub spożywających dużo produktów sojowych zaobserwowano wyraźnie niższe ryzyko występowania złamań osteoporotycznych [10].

Co więcej, zaobserwowano, że genisteina i daidzeina wykazują działanie podobne do estrogenów i wywierają korzystny wpływ na układ kostny. Zapobiegają demineralizacji kości i stymulują powstawanie nowej tkanki kostnej, wzmacniając jej strukturę i zwiększając masę kości [7].

Izoflawony sojowe występują naturalnie w produktach sojowych takich jak tofu, mleko sojowe, fasola i natto. Natto, oprócz zawartości izoflawonów sojowych jest doskonałym źródłem probiotycznych bakterii i nattokinazy (o której pisaliśmy w tym artykule)

Izoflawony sojowe, a w szczególności genisteina i daidzeina są dostępne również w formie ekstraktów jako suplementy diety.

Dawki stosowane w przytaczanych badaniach naukowych:

Genisteina (ekstrakt): 40-110mg / dzień
Izoflawony sojowe (ekstrakt) 61,8-126mg / dzień

Opisywane w badaniach korzyści wynikające z suplementacji pojawiały się po 6-18 miesiącach od rozpoczęcia kuracji.

Niektóre badania eksperymentalnych in vitro i in vivo wykazały wpływ genisteiny na proliferację komórek nowotworowych [11][12]. Dlatego też, ze względu na oddziaływanie genisteiny i produktów sojowych na receptor estrogenowy, należy zachować ostrożność przy ich stosowaniu w trakcie leczenia lub po przebytym nowotworze piersi.

Pamiętaj, jeżeli zażywasz jakiekolwiek inne leki, suplementy diety lub jeżeli cierpisz na choroby przewlekłe (a w szczególności jesteś w trakcie leczenia lub po przebytym nowotworze piersi), przed zażywaniem izoflawonów sojowych jako suplementu diety lub leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zawsze przeczytaj ulotkę dołączoną do suplementu. Pomimo faktu, iż substancja jest uważana za bezpieczną zawsze mogą wystąpić interakcje z innymi zażywanymi lekami lub suplementami diety.

Pomimo tego, że niektóre suplementy diety mają właściwości lecznicze, to nie należy rezygnować z tradycyjnych metod terapeutycznych.

Referencje, przegląd piśmiennictwa i badań naukowych na temat AHCC

[1] Lorenc, R., Głuszko, P., Franek, E., Jabłoński, M., Jaworski, M., Kalinka-Warzocha, E., … & Misiorowski, W. (2017). Zalecenia postępowania diagnostycznego i leczniczego w osteoporozie w Polsce. Aktualizacja 2017. Endokrynologia Polska, 68(A), 1-18.

[2] Sewerynek, E., & Stuss, M. (2016). Obowiązujące wskazania do prewencji i leczenia osteoporozy pomenopauzalnej—choroby miliona złamań. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna, 1(2), 45-55.

[3] Horst-Sikorska W., Wawrzyniak A. The role of hormonal therapy in osteoporosis. Endokrynol. Pol. 2011; 62: 61–64.
[4] Zheng, X., Lee, S. K., & Chun, O. K. (2016). Soy isoflavones and osteoporotic bone loss: a review with an emphasis on modulation of bone remodeling. Journal of medicinal food, 19(1), 1-14.
[5] Marini H, Minutoli L, Polito F, et al. Effects of the phytoestrogen genistein on bone metabolism in osteopenic postmenopausal women: a randomized trial. Ann Intern Med [6] Trock BJ, Hilakivi-Clarke L, Clarke R. Meta-analysis of soy intake and breast cancer risk. J Natl Cancer Inst 2006;98:459-71.
[7] Chen M, Rao Y, Zheng Y, et al. Association between soy isoflavone intake and breast cancer risk for pre- and post-menopausal women: a meta-analysis of epidemiological studies. PLoS One 2014;9:e89288.
[8] Wu AH, Ziegler RG, Nomura AM, et al. Soy intake and risk of breast cancer in Asians and Asian Americans. Am J Clin Nutr 1998;68:1437s-43s.2007;146:839-47.

[9] Marini H, Minutoli L, Polito F, et al. Effects of the phytoestrogen genistein on bone metabolism in osteopenic postmenopausal women: a randomized trial. Ann Intern Med 2007;146:839-47.

[10] Arcoraci, V., Atteritano, M., Squadrito, F., D’Anna, R., Marini, H., Santoro, D., … & Bitto, A. (2017). Antiosteoporotic activity of genistein aglycone in postmenopausal women: Evidence from a post-hoc analysis of a multicenter randomized controlled trial. Nutrients, 9(2), 179.

[11] Allred CD, Allred KF, Ju YH, Virant SM, Helferich WG. Soy diets containing varying amounts of genistein stimulate growth of estrogen-dependent (MCF-7) tumors in a dose-dependent manner. Cancer Res 2001;61:5045-50.

[12] Hsieh CY, Santell RC, Haslam SZ, Helferich WG. Estrogenic effects of genistein on the growth of estrogen receptor-positive human breast cancer (MCF-7) cells in vitro and in vivo. Cancer Res 1998;58:3833-8.

Pin It on Pinterest

Share This

Udostępnij artykuł

Udostępnij artykuł swoim znajomym!