Suplementacja β-alaniny poprawia wyniki sportowe u biegaczy

Witamina C

Jakość dowodów naukowych

BARDZO WYSOKA

Autor

dr Łucja Cwynar-Zając

Redaktor Naukowy

Ukończyła studia magisterskie - Biotechnologię ze specjalnością Biotechnologia molekularna i biokataliza na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym z zakresu Project Management. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia medyczna uzyskała na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Obecnie pracuje w Katedrze Morfologii i Embriologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie pełni funkcję kierownika laboratorium Hodowli Komórek. Od 2009 r. uczestniczy w wielu badaniach naukowych, czego efektem są liczne publikacje i doniesienia zjazdowe.

β-alanina (Beta-alanina)

  • β-alanina należy do aminokwasów nieproteogennych.
  • β-alanina łączy się z histydyną w mięśniach szkieletowych i innych tkankach tworząc karnozynę.
  • Ostatnio opublikowane rezultaty badań wskazują, że β-alanina wpływa pozytywnie na wydolność i wyniki sportowe u biegaczy.

Dawki stosowane w badaniach: 5g / dzień

β-alanina należy do aminokwasów nieproteogennych, czyli takich, które nie tworzą białek [1]. Aminokwas ten posiada potencjał ergogeniczny na podstawie jego roli w syntezie karnozyny [2]. Po spożyciu, wraz z pożywieniem lub jako suplement diety, β-alanina łączy się z histydyną w mięśniu szkieletowym i innych tkankach tworząc karnozynę.

Głównym celem suplementacji β-alaniny jest zwiększenie zawartości karnozyny w mięśniach szkieletowych, zwiększając tym samym wewnątrzkomórkową zdolność buforowania oraz umożliwiając większą tolerancję trwałej aktywności beztlenowej [1]. β-alanina jest jednym z popularnych suplementów stosowanych przez sportowców wyczynowych w celu poprawy wyników sportowych [3]. Skuteczność tego suplementu została opisana w wielu publikacjach naukowych [3][4][5][6][7].

W 2012 roku wykonano metaanalizę, bazującą na 15 opublikowanych badaniach. W metaanalizie tej przedstawiono wyniki 57 pomiarów, w 23 testach wysiłkowych, w których opisano 16 schematów suplementacji β-alaniny. Analiza ta obejmowała aż 360 uczestników badań (174 osób w grupie suplementacji β-alaniny oraz 186 osób w grupie suplementacji placebo). Przeprowadzona metaanaliza wykazała, że w wyniku suplementacji 179 g β-alaniny (mediana wszystkich badań) nastąpiła poprawa wyników sportowych średnio o 2,85% [7].

Badania naukowców z Australii opublikowane w International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism wykazały, że suplementacja β-alaniny poprawia wydolność w krótkotrwałych, intensywnych treningach [5]. Celem pracy tego zespołu było zbadanie, czy suplementacja β-alaniny poprawi wyniki biegu na dystansie 800 m u 18 mężczyzn biegających rekreacyjnie. Badanie obejmowało dwie grupy osób – otrzymujących β-alaninę w dawce 80 mg/kg masy ciała oraz placebo. Czas suplementacji β-alaniny wynosił 28 dni. Uczestnicy obu grup wykonali dwie próby czasowe biegu na 800 m przed rozpoczęciem suplementacji oraz po zakończeniu suplementacji w odstępie jednego tygodnia. Czasy biegu na 800 m po suplementacji były istotnie krótsze w porównaniu do grupy kontrolnej (p=0,02). Średni czas biegu na 800 m po suplementacji β-alaniny uległ skróceniu o 3,64 s podczas gdy w grupie kontrolnej niewiele się zmieniło: średni czas skrócił się o 0,59 s [5].

Badania opublikowane w 2018 roku dotyczyły wpływu suplementacji β-alaniny na wynik biegu na dystansie 10 km, a także oceny stężenia mleczanu u osób aktywnych fizycznie [6]. W eksperymencie tym 16 osób losowo podzielono na dwie grupy – otrzymujących β-alaninę (n = 8) oraz placebo (n = 8). Grupa badana otrzymywała β-alaninę w dawce 5 g/dzień oraz 1 g skrobi opornej, natomiast grupa kontrolna otrzymywała 6 g skrobi opornej. Oba preparaty stosowano przez 23 dni. Czas biegu na dystansie 10 km sprawdzano na początku oraz na końcu eksperymentu (po 23 dniach). W trakcie badań przeprowadzono program treningowy uczestników badania. Program ten obejmował trzy dni (dzień 1: bieg 7 km; dzień 2: sześć sprintów 500 m przy maksymalnej prędkości z 2 min regeneracją; dzień 3: bieg 12 km). Analiza biegu na dystansie 10 km wykazała, że grupa osób otrzymująca β-alaninę uzyskała lepsze, istotne statystycznie wyniki czasowe. Czas biegu w tej grupie uległ skróceniu, o czym świadczą następujące wyniki – średni czas biegu przed suplementacją wynosił 3441 ± 326,7 s, podczas gdy po suplementacji czas ten był równy 3209 ± 270,5 s. W grupie badanej, otrzymującej badaną β-alaninę czas biegu uległ skróceniu o 168,8 ± 156,6 s natomiast w grupie kontrolnej o 55,60 ± 78,81 s. Wyniki te były istotne statystycznie. Z kolei analiza stężenia mleczanu we krwi po biegu na 10 km wykazała niższe stężenie mleczanu u osób otrzymujących badany preparat w porównaniu do grupy kontrolnej. Przeprowadzone badania wskazują, iż suplementacja β-alaniny poprawia wyniki biegu na 10 km, a także zmniejsza stężenie mleczanu u osób aktywnych fizycznie [6].

Reasumując, opublikowane rezultaty badań nad β-alaniną potwierdzają jej skuteczne działanie w poprawie wyników sportowych. Co więcej, Międzynarodowe Towarzystwo Żywienia w Sporcie (ang. International Society of Sports Nutrition, ISSN) w sierpniu 2018 roku opublikowało przegląd aktualnego stanu wiedzy naukowej związanej z optymalizacją treningu i poprawą wydolności. W przeglądzie tym β-alanina znalazła się wśród bezpiecznych suplementów sportowych, których skuteczność działania poparta jest silnymi dowodami [2].

Pomimo, że β-alanina jest uważana za substancję bezpieczną, to mogą wystąpić działania niepożądane. Skutkiem ubocznym spożycia β-alaniny może być parestezja – uczucie mrowienia i drętwienia skóry. Pamiętaj, jeżeli zażywasz jakiekolwiek inne leki, suplementy diety lub jeżeli cierpisz na choroby przewlekłe, przed zażywaniem β-alaniny jako suplementu diety lub leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą..

Referencje, przegląd piśmiennictwa i badań naukowych na temat β-alaniny

[1] Hoffman JR, Varanoske A, Stout JR. Effects of β-Alanine Supplementation on Carnosine Elevation and Physiological Performance. Adv Food Nutr Res. 2018;84:183-206.
[2] Kerksick CM, Wilborn CD, Roberts MD, Smith-Ryan A, Kleiner SM, Jäger R, Collins R, Cooke M, Davis JN, Galvan E, Greenwood M, Lowery LM, Wildman R, Antonio J, Kreider RB. ISSN exercise & sports nutrition review update: research & recommendations. J Int Soc Sports Nutr. 2018 Aug 1;15(1):38.
[3] Blancquaert L,Everaert I,Derave W. Beta-alanine supplementation, muscle carnosine and exercise performance. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2015 Jan;18(1):63-70.
[4] Saunders B, Elliott-Sale K, Artioli GG, Swinton PA, Dolan E, Roschel H, Sale C, Gualano B. β-alanine supplementation to improve exercise capacity and performance: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2017 Apr;51(8):658-669.
[5] Ducker KJ, Dawson B, Wallman KE. Effect of beta-alanine supplementation on 800-m running performance. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2013 Dec;23(6):554-61.
[6] Santana JO ,de Freitas MC,Dos Santos DM, Rossi FE, Lira FS, Rosa-Neto JC, Caperuto EC. Beta-Alanine Supplementation Improved 10-km Running Time Trial in Physically Active Adults. Front Physiol. 2018 Aug 8;9:1105.
[7] Hobson RM, Saunders B, Ball G, Harris RC, Sale C. Effects of β- alaninę supplementation on exercise performance: a meta-analysis. Amino Acids. 2012 Jul;43(1):25-37.

Pin It on Pinterest

Share This

Udostępnij artykuł

Udostępnij artykuł swoim znajomym!