Melatonina

Melatonina jest neurohormonem produkowanym przez szyszynkę. Odpowiedzialna jest za regulację rytmu dobowego organizmu oraz bierze udział w innych, licznych procesach fizjologicznych. Ma właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Suplementacja egzogenną melatoniną jest skuteczna w zaburzeniach snu oraz zespole nagłej zmiany stref czasowych (jet lag). Badana jest również jej skuteczność we wspomaganiu leczenia innych chorób, w tym nowotworów.

Melatonina – najważniejsze informacje

melatonina
Wpływ melatoniny na:
 • Leczenie zaburzeń snu i bezsenności
 • Zmniejszenie efektów zmiany strefy czasowej
 • Wspomaganie leczenia nowotworów
dr Irmina Grzegorek

dr Irmina Grzegorek

Redaktor Naukowy

Ukończyła studia magisterskie z zakresu biotechnologii medycznej oraz studia doktoranckie z zakresu histologii I biologii komórki na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. W międzyczasie, pogłębiając swoją wiedzę i zainteresowania, ukończyła również 2-letnią szkołę farmaceutyczną. Irmina ma ponad 5 lat doświadczenia w badaniach naukowych oraz 3 lata doświadczenia redaktorskiego w wydawnictwie naukowym. Na co dzień zajmuje się zarządzaniem czasopismami naukowymi w tematyce medyczno-biologicznej. W wolnych chwilach pisze artykuły o suplementach diety, oparte na aktualnej wiedzy medycznej z przeprowadzonych do tej pory badań klinicznych.

 • Melatonina to neurohormon obecny prawie we wszystkich płynach biologicznych w organizmie człowieka.
 • Bierze udział w wielu procesach fizjologicznych takich jak regulacja rytmu dobowego, układu immunologicznego czy procesie wytwarzania i różnicowania się elementów morfotycznych krwi (hematopoezy).
 • Produkcja melatoniny w organizmie osiąga szczyt w wieku 6-9 lat a następnie  zmniejsza się wraz z wiekiem a po osiągnięciu 65-70 praktycznie zanika.
 • Zmniejsza efekty zmiany strefy czasowej
 • Melatonina może wspomagać leczenie wielu chorób w tym zaburzeń snu, niektórych nowotworów, zwyrodnienia plamki żółtej itp.
 • Melatonina ma właściwości antyoksydacyjne
 • Badania wykazały pozytywny wpływ suplementacji melatoniny na zmniejszenie dolegliwości i poprawę jakości życia pacjentów cierpiących na zespół jelita drażliwego.

Dawkowanie: 
Dawki stosowane w przytaczanych badaniach oscylowały w granicach 0.5 (w badaniach nad zmniejszeniem efektów zmiany strefy czasowej) do 40mg dziennie (w badaniach dotyczących wspomagania leczenia chorób nowotworowych).
Najczęściej stosowaną dawką jest od 2-5mg dziennie.

Melatonina (N-acetylo-5-metoksytryptamina) jest neurohormonem produkowanym przez szyszynkę. Jej synteza jest zależna od rytmu dobowego i impulsów świetlnych, wzrasta w porze nocnej, a maleje w ciągu dnia. Melatonina jest ewolucyjnie wysoce konserwatywnym białkiem syntetyzowanym przez wiele organizmów żywych: rośliny, organizmy jednokomórkowe, algi, bakterie, bezkręgowce i kręgowce. Świadczy to o istotnej roli jaką melatonina odgrywa w organizmach żywych.

W organizmie ludzkim melatonina jest produkowana głównie w szyszynce, ale jej synteza zachodzi również w mózgu, siatkówce, przewodzie pokarmowym, szpiku kostnym, limfocytach i skórze [1]. Melatonina jest też obecna zasadniczo we wszystkich płynach biologicznych, w tym płynie mózgowo-rdzeniowym, ślinie, żółci, mazi stawowej, płynie owodniowym i mleku matki. W niektórych płynach stężenia melatoniny przekraczają jej stężenia we krwi [2]. Endogenna melatonina jest syntetyzowana z tryptofanu i jest bliską pochodną serotoniny.

Melatonina działa poprzez wiązanie się ze swoimi receptorami błonowymi MT1 i MT2 wpływając w ten sposób na komórki organizmu [3]. Charakteryzuje się niezwykłą różnorodnością działania, o której świadczy m.in. powszechność występowania jej receptorów błonowych w różnych tkankach obwodowych. Może potencjalnie wpływać na większość komórek organizmu [4]. Bierze udział w wielu procesach fizjologicznych takich jak regulacja rytmu dobowego, układu immunologicznego czy hematopoezy [5].

Powszechnie wiadomo, że melatonina jest silną substancją antyoksydacyjną i przeciwzapalną [6]. Rytm dobowy wydzielania melatoniny u człowieka zaczyna się pojawiać w ciągu 6–9 pierwszych tygodni życia, a w pełni wykształca się około 6 miesiąca. Następnie obserwowany jest wyraźny wzrost nocnego wydzielania hormonu, która osiąga szczyt między 4. a 7. rokiem życia. W okresie dojrzewania płciowego zaczyna się powolny spadek poziomu wydzielania, który postępuje powoli, aż do osiągnięcia 40–50 roku życia. W dalszym okresie życia człowieka ma miejsce dalszy powolny spadek i po osiągnięciu 65–70 roku życia prawie całkowicie zanika rytm dobowy wydzielania melatoniny [7].

Stężenie melatoniny jest indywidualne i zależy od wieku. U młodych ludzi maksymalne stężenie melatoniny we krwi waha się zakresie 54-75 pg/ml. Melatonina, ze względu na niezwykłą plejotropię działania, jak również wysokie bezpieczeństwo stosowania i bardzo niską toksyczność, była badana w licznych jednostkach chorobowych. Melatonina bierze udział m.in. w kontroli pigmentacji oka, regulując ilość docierającego światła do fotoreceptorów i chroniąc nabłonek barwnikowy siatkówki od uszkodzeń oksydacyjnych [8,9]. Badania kliniczne wykazały potencjalną skuteczność melatoniny w leczeniu zwyrodnienia plamki żółtej oraz jaskry [10][11].

Komórki enterochromafinowe znajdujące się w wyściółce żołądka i jelit produkują 400 razy więcej melatoniny niż szyszynka [12]. Rola melatoniny w przewodzie pokarmowym nie jest dobrze poznana ale sugeruje się jej ochronne działanie dzięki właściwościom antyoksydacyjnym [13]. Kilka randomizowanych badań klinicznych oceniało skuteczność melatoniny w zespole jelita drażliwego i wykazały one, że dzienna dawka melatoniny w wysokości 3mg zmniejszała objawy i poprawiała jakość życia badanych pacjentów [14]. Inne badania kliniczne wskazują również na potencjalną skuteczność melatoniny we wspomaganiu leczenia nadciśnienia oraz choroby Parkinsona [14].

Pamiętaj, jeżeli zażywasz jakiekolwiek inne leki, suplementy diety lub jeżeli cierpisz na choroby przewlekłe, przed zażywaniem melatoniny jako suplementu diety lub leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zawsze przeczytaj ulotkę dołączoną do suplementu. Pomimo faktu, iż substancja jest uważana za bezpieczną zawsze mogą wystąpić interakcje z innymi zażywanymi lekami lub suplementami diety.

Pomimo tego, że niektóre suplementy diety mają właściwości lecznicze, to nie należy rezygnować z tradycyjnych metod terapeutycznych.

Ocena jakości dowodów naukowych

Melatonina została odkryta prawie 60 lat temu przez amerykańskiego dermatologa Dr. A. Lernera, który wyizolował ją z cielęcej szyszynki [15]. Od tego czasu opublikowano liczne prace badawcze opisujące wielorakie funkcje jakie odgrywa melatonina w organizmie. Właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne melatoniny skłoniły badaczy to oceny jej właściwości w szerokim spektrum jednostek chorobowych.

Obecnie PubMed zawiera 23 700 publikacji związanych ze słowem kluczowym „melatonina”. W bazie clinicaltrials.gov zarejestrowanych jest obecnie 440 badania kliniczne z wykorzystaniem melatoniny [16].

Ogólnie*

WYSOKA

Liczba publikacji*

WYSOKA

Jakość publikacji*

WYSOKA

*Skala od 0-100, gdzie 100 oznacza najlepszy wynik. Powyższe wykresy przedstawiają opinię zdrowie360.com na temat ogólnej jakości dowodów naukowych. Im wyższy wynik tym bardziej wiarygodne są właściwości opisywanego suplementu czy zagadnienia prozdrowotnego. Niższe wyniki oznaczają, że nie udało nam się znaleźć wystarczającej liczby publikacji naukowych wysokiej jakości potwierdzających właściwości opisywanej substancji.

Działanie melatoniny

Melatonina w leczeniu zaburzeń snu i bezsenności

Jakość dowodów naukowych

BARDZO WYSOKA

Leczenie zaburzeń snu i bezsenności

[Dawki stosowane w badaniach 2-6mg dziennie]

Bezsenność definiowana jest jako uporczywe trudności z zaśnięciem lub utrzymaniem ciągłości snu skutkujące niską jakością snu. Osoby cierpiące na zaburzenia snu wykazują zwiększoną predyspozycję do występowania depresji, stanów lękowych oraz uzależnień.

Do zaburzeń snu i bezsenności zaliczane jest szerokie spektrum chorób w tym: zaburzenia oddychania w czasie snu SBD (ang. sleep-related breathing disorders), hipersomnia, parasomnia, lunatykowanie [17]. Jak już wcześniej wspomniano, produkcja melatoniny przez organizm człowieka maleje wraz z wiekiem, natomiast ryzyko wystąpienia zaburzeń snu zwiększa się.

Wykazano, że przyjmowanie melatoniny przez osoby z zaburzeniami snu skutkowało wydłużeniem całkowitego czasu, poprawą jakości i efektywności snu, jak również obniżeniem nocnej aktywności, zmniejszeniem częstotliwości zmiany pozycji w trakcie snu oraz zmniejszeniem napięcia mięśniowego podczas fazy REM [17]. Zarówno badania na modelu zwierzęcym, jak i badania kliniczne wykazały, że melatonina łagodzi powikłania spowodowane przez SBD [17][18].

Zespół nagłej zmiany strefy czasowej (jet lag syndrome)

Jakość dowodów naukowych

BARDZO WYSOKA

Zmniejsza objawy nagłej zmiany strefy czasowej

[Dawki stosowane w badaniach: 0,5-5mg dziennie.]

Zespół nagłej zmiany strefy czasowej (jet lag) jest utrapieniem podróżnych przemierzających kilka stref czasowych. Objawia się zmęczeniem, zaburzeniami snu, jak również obniżeniem sprawności umysłowej, osłabieniem i drażliwością. Jet lag powodowany jest desynchronizacją cyklu dobowego organizmu. Przywrócenie równowagi po podróży przekraczającej 6 lub więcej stref czasowych może zająć 4-6 dni. Nasilenie objawów zależy od liczby przekroczonych stref czasowych i kierunku podróży.

Metaanaliza 10 randomizowanych badań klinicznych wykazała, że melatonina zdecydowanie zapobiega lub zmniejsza objawy związane z zespołem nagłej zmiany strefy czasowej. Podawanie melatoniny w dawkach 0,5 mg lub 5 mg w godzinach wieczornych 22-24 znacząco obniżało objawy związane z syndromem. Obie dawki były skuteczne, aczkolwiek melatonina w dawce 5 mg powodowała szybsze zaśnięcie i lepszy sen w porównaniu do melatoniny w dawce 0,5 mg. Zwiększanie dawek powyżej 5 mg nie powodowało dalszego wzrostu skuteczności melatoniny.

Czas przyjęcia melatoniny ma kluczowe znaczenie, gdyż przyjęta o nieprawidłowej porze może dodatkowo zaburzyć adaptację cyklu dobowego organizmu [19]. Stosowanie melatoniny w dawce 3 mg przez 3-4 dni po podróży w godzinach wieczornych jest rekomendowane przez American Academy of Sleep Medicine [20].

Melatonina w leczeniu chorób nowotworowych

Jakość dowodów naukowych

ŚREDNIA

Działa antyproliferacyjnie
Wywołuje apoptozę komórek nowotworowych
Stymukuje układ odpornościowy

[Dawki stosowane w badaniach: 20-40mg dziennie]

Już od ponad trzech dekad wielu naukowców pracuje nad zagadnieniem antynowotworowej roli melatoniny. Teoria o wpływie melatoniny na rozwój nowotworów przykuła uwagę naukowców, kiedy Cohen i jego współpracownicy wysunęli hipotezę o możliwej roli hormonu szyszynki w etiologii raka gruczołu piersiowego [21]. Od tego czasu wiele badań dowodzi o możliwym związku pomiędzy melatoniną a rozwojem różnych chorób nowotworowych. Przedział wieku, w którym obserwuje się zwiększoną zapadalność na choroby nowotworowe pokrywa się ze spadkiem produkcji tego hormonu [22].

Zmniejszony poziom melatoniny we krwi u pacjentów onkologicznych wykazano w kilku typach nowotworów, w tym gruczołu piersiowego, płuc oraz szyjki macicy [23]. Ponadto zakłócenie nocnego wydzielania melatoniny u tzw. pracowników „zmianowych” wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na nowotwory [24].

Przeprowadzona metaanaliza 13 badań obserwacyjnych, wykazała istotnie zwiększoną częstość występowania raka gruczołu piersiowego u kobiet personelu pokładowego linii lotniczych i kobiet pracujących w nocy. Międzynarodowa Agencja Badań nad Nowotworami – agenda WHO (International Agency for Research on Cancer, World Health Organization) przeklasyfikowała pracę zmianową zakłócającą rytm dobowy z możliwego (grupa 2B) do prawdopodobnego (grupa 2A) czynnika rakotwórczego. Na mocy tych ustaleń Dania jest pierwszym krajem, który uznał raka gruczołu piersiowego jako tzw. chorobę zawodową [24].

Receptory MT są ekspresjonowane w wielu komórkach nowotworowych, między innymi w komórkach linii: raka prostaty [25], raka gruczołu piersiowego [26], raka jelita grubego [27], raka endometrium [28], jak również w komórkach nowotworowych różnych guzów człowieka, m.in. gruczołu piersiowego [29][30][31][32], czerniaka [33], jelita grubego [34], prostaty [35] czy ślinianki [36].

Wiele badań in vitro na liniach komórkowych wskazuje na udział receptora MT1 w antynowotworowym działaniu melatoniny [37][38]. Dowody te oraz silne właściwości antyutleniające oraz powiązanie z układem hormonalnym i odpornościowym melatoniny spowodowały zainteresowanie się hormonem snu jako związkiem o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych [22].

Liczne badania pokazały, że melatonina wykazuje swoje właściwości przeciwnowotworowe poprzez szereg mechanizmów, w tym poprzez jej działanie:

 • antyproliferacyjne
 • proapoptotyczne
 • antymetastatyczne
 • antyoksydacyjne
 • podnoszące poziomu białka supresorowego p53
 • modulujące ekspresję niektórych genów
 • hamujące wychwyt kluczowych czynników dla wzrostu komórek nowotworowych (np. kwasu linolowego)
 • obniżające ekspresję receptorów estrogenowych
 • obniżające aktywność telomeraz
 • stymulujące układ immunologiczny [39].

Ponadto melatonina może działać jako samodzielny czynnik przeciwnowotworowy lub w terapii skojarzonej ze standardowymi lekami stosowanymi w leczeniu danego nowotworu i zwiększać efektywność oraz zmniejszać skutki uboczne leków chemioterapeutycznych [40].

W badaniach klinicznych niektóre typy raka okazały się wrażliwe na podawaną melatoninę samodzielnie lub w połączeniu z standardową terapią przeciwnowotworową [41][42]. Melatoninę podawano 54 źle rokującym pacjentom z różnymi, zaawansowanymi guzami litymi z odległymi przerzutami. Obserwowano częściową odpowiedź na leczenie u jednego pacjenta, niewielką u dwóch pacjentów, a stabilizację choroby u 20 kolejnych pacjentów [43].

Większość badań klinicznych z wykorzystaniem melatoniny we wspomaganiu leczenia nowotworów było przeprowadzonych przez Dr. Paolo Lissoni i jego zespół badawczy. Interesujące są wyniki randomizowanego badania klinicznego na 370 pacjentach z rożnymi typami guzów litych otrzymujących tylko chemioterapię (różne kombinacje: cisplatyny, etopozydu, gemcytabiny, oksaliplatyny, 5-fluorouracylu, epirubicyny i folianów) lub chemioterapię z melatoniną. Leczenie skojarzone z melatoniną zwiększyło 2 letnią przeżywalność, spowodowało obiektywny stopień regresji guza i zmniejszyło częstość występowania efektów ubocznych chemioterapii [44].

Inne badanie tej samej grupy pokazało istotne statystycznie zwiększenie 5-letniej przeżywalności, regresji guza, jakości życia oraz lepszej tolerancji chemioterapii przez pacjentów chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, suplementowanych 20 mg melatoniny dziennie [45].

Podsumowaniem wieloletnich badań nad zastosowaniem melatoniny w terapii guzów litych, jest przeprowadzona metaanaliza 21 randomizowanych badań klinicznych z 3697 pacjentami, u których stosowano hormon szyszynki w połączeniu z chemioterapią, radioterapią, terapią wspomagającą oraz paliatywną i badano wpływ na jednoroczne przeżycie, całkowitą lub częściową odpowiedź, stabilizację choroby oraz toksyczność związaną z chemioterapią. Grupą kontrolną stanowili pacjenci nieotrzymujący melatoniny. Metaanaliza wykazała korzystny wpływ podawania melatoniny pacjentom poddawanym różnym formom standardowego leczenia, zwiększając jednoroczne przeżycie i łagodząc skutki uboczne stosowanej chemioterapii [24].

Inna metaanaliza podsumowująca 49 badań klinicznych z łącznym udziałem 634 pacjentów z zaawansowanym stadium różnych nowotworów (głównie niedrobnokomórkowy rak płuc oraz rak jelita grubego, ale również guzy endokrynologiczne, rak wątroby, rak trzustki, rak piersi, czerniak, guzy nerek i inne), w której melatonina była podawano jako samodzielny środek leczniczy lub w skojarzeniu z chemioterapią, wykazała całkowite zniknięcie ognisk nowotworowych na okres co najmniej 4 tygodni w 15 przypadkach (rak wątroby, rak trzustki, guzy nerek). Częściowa odpowiedź, czyli redukcja objętości guza o co najmniej 50 % obserwowana była w 101 przypadkach (16%). W 267 przypadkach (39%) obserwowano zahamowanie progresji choroby na co najmniej 8 tygodni [46]. Co ważne, badania kliniczne wykazały, że melatonina nie wywołuje poważnych działań niepożądanych w szerokim zakresie stosowanych dawek [41].

Dodatkowo istotnym aspektem związanym ze stosowaniem melatoniny jako terapii wspomagającej jest jej działanie ochronne na prawidłowe komórki i tkanki przed toksycznością wywołaną chemioterapią, potwierdzone w wielu badaniach [47][48]. Hassan i wsp. badali in vitro ochronne działanie melatoniny zmniejszające efekt immunosupresyjny wywołany cisplatyną [49]. Ponadto, pomimo skuteczności cisplatyny, dawka leku, która może być podawana jest ograniczona przez jej wysoką toksyczność. Traktowanie melatoniną ludzkich komórek jednojądrzastych krwi obwodowej przeciwdziałało antyproliferacyjnym i proapoptotycznym efektom cisplatyny.

W kolejnych badaniach wykazano, że podawanie hormonu szyszynki szczurom z wątrobiakiem Morrisa, hamuje apoptozę kardiomiocytów indukowaną dauno- i doksorubicyną [50]. W badaniach klinicznych wpływ podawania melatoniny był analizowany u 1440 pacjentów z postępującymi litymi nowotworami, którzy otrzymywali terapię wspomagającą z lub bez melatoniny. Częstość występowania kacheksji, małopłytkowości i limfopenii była znacznie niższa u pacjentów otrzymujących dodatkowo melatoninę niż u osób otrzymujących tylko leczenie wspomagające [51]. Jednoczesne podawanie pacjentom melatoniny i klasycznej terapii przeciwnowotworowej (poprzez ochronne działanie melatoniny) może poprawić odpowiedź pacjentów na zastosowaną terapię, zwiększając tym sposobem ich przeżywalność [49].

Dawkowanie melatoniny, interakcje i przeciwwskazania

Dawki stosowane w przytaczanych badaniach oscylowały w granicach 0.5-40mg dziennie. Najczęściej stosowaną dawką jest od 2-5mg dziennie.

Liczne badania kliniczne z wykorzystaniem melatoniny wykazały wysokie bezpieczeństwo jej krótkotrwałego stosowania nawet w bardzo wysokich dawkach. Okres półtrwania melatoniny we krwi jest krótki – postaci endogennej wynosi od 30 do 60 minut, a egzogennej od 12 do 48 minut [41].

W trakcie przeprowadzonych badań klinicznych odnotowano jedynie działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, bóle głowy, nudności i senność o łagodnym nasileniu. Bezpieczeństwo długotrwałego przyjmowania egzogennej melatoniny przez dzieci i dorosłych nie zostały jeszcze przebadane. Nie ma również danych na temat bezpieczeństwa stosowania melatoniny u kobiet w ciąży i matek karmiących.

Badania na zwierzętach wykazały, że dawki melatoniny sięgające 800 mg/kg masy ciała nie skutkowały wystąpieniem żadnych ostrych efektów toksycznych. Ponadto określenie dawki śmiertelnej było niemożliwe z powodu osiągnięcia górnej granicy rozpuszczalności melatoniny.

Dawki melatoniny w wysokości 200 mg/kg masy ciała dziennie podawane ciężarnym szczurom nie powodowały wzrostu śmiertelności prenatalnej potomstwa, wad rozwojowych lub zmiany wagi płodu [52].

Pamiętaj, jeżeli zażywasz jakiekolwiek inne leki, suplementy diety lub jeżeli cierpisz na choroby przewlekłe, przed zażywaniem melatoniny jako suplementu diety lub leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zawsze przeczytaj ulotkę dołączoną do suplementu. Pomimo faktu, iż substancja jest uważana za bezpieczną zawsze mogą wystąpić interakcje z innymi zażywanymi lekami lub suplementami diety.

Pomimo tego, że niektóre suplementy diety mają właściwości lecznicze, to nie należy rezygnować z tradycyjnych metod terapeutycznych.

Referencje, przegląd piśmiennictwa i badań naukowych na temat melatoniny

[1] Slominski RM, Reiter RJ, Schlabritz-Loutsevitch N, Ostrom RS, Slominski AT. Melatonin membrane receptors in peripheral tissues: distribution and functions. Mol Cell Endocrinol. 2012 Apr;351(2):152–66.
[2] Acuña-Castroviejo D, Escames G, Venegas C, Díaz-Casado ME, Lima-Cabello E, López LC, et al. Extrapineal melatonin: sources, regulation, and potential functions. Cell Mol Life Sci. 2014 Aug;71(16):2997–3025.
[3] Jung B, Ahmad N. Melatonin in cancer management: progress and promise. Cancer Res. 2006 Oct;66(20):9789–93.
[4] Hardeland R, Cardinali DP, Srinivasan V, Spence DW, Brown GM, Pandi-Perumal SR. Melatonin—a pleiotropic, orchestrating regulator molecule. Prog Neurobiol. 2011 Mar;93(3):350–84.
[5] Fan LL, Sun GP, Wei W, Wang ZG, Ge L, Fu WZ, et al. Melatonin and doxorubicin synergistically induce cell apoptosis in human hepatoma cell lines. World J Gastroenterol. 2010 Mar;16(12):1473–81.
[6] Altun A, Ugur-Altun B. Melatonin: therapeutic and clinical utilization. Int J Clin Pract. 2007 May;61(5):835–45.
[7] Waldhauser F, Kovács J, Reiter E. Age-related changes in melatonin levels in humans and its potential consequences for sleep disorders. Exp Gerontol. 1998 Nov-Dec;33(7-8):759–72.
[8] Pang SF, Yew DT. Pigment aggregation by melatonin in the retinal pigment epithelium and choroid of guinea-pigs, Caviaporcellus. Experientia. 1979 Feb;35(2):231–3.
[9] Kaur C, Foulds WS, Ling EA. Blood-retinal barrier in hypoxic ischaemic conditions: basic concepts, clinical features and management. Prog Retin Eye Res. 2008 Nov;27(6):622–47.
[10] Yi C, Pan X, Yan H, Guo M, Pierpaoli W. Effects of melatonin in age-related macular degeneration. Ann N Y Acad Sci. 2005 Dec;1057(1):384–92.
[11] Samples JR, Krause G, Lewy AJ. Effect of melatonin on intraocular pressure. Curr Eye Res. 1988 Jul;7(7):649–53.
[12] Huether G. Melatonin synthesis in the gastrointestinal tract and the impact of nutritional factors on circulating melatonin. Ann N Y Acad Sci. 1994 May;719 1 The Aging Clo:146–58.
[13] Jaworek J, Brzozowski T, Konturek SJ. Melatonin as an organoprotector in the stomach and the pancreas. J Pineal Res. 2005 Mar;38(2):73–83.
[14] Sánchez-Barceló EJ, Mediavilla MD, Tan DX, Reiter RJ. Clinical uses of melatonin: evaluation of human trials. Curr Med Chem. 2010;17(19):2070–95.
[15] Lerner AB, Case JD, Takahashi Y, Lee Y, Mori W. Isolation of melatonin, the pineal gland factor that lightens melanocytes. J Am Chem Soc. 1958;80(10):2587.
[16] https://www.clinicaltrials.gov/
[17] Xie Z, Chen F, Li WA, Geng X, Li C, Meng X, et al. A review of sleep disorders and melatonin. Neurol Res. 2017 Jun;39(6):559–65.
[18] Kaminski RS, Martinez D, Fagundes M, Martins EF, Montanari CC, Rosa DP, et al. Melatonin prevents hyperglycemia in a model of sleep apnea. Arch Endocrinol Metab. 2015 Feb;59(1):66–70.
[19] Herxheimer A, Petrie KJ. Melatonin for the prevention and treatment of jet lag. Cochrane Database Syst Rev. 2002;(2):CD001520.
[20] Sack RL. Clinical practice. Jet lag. N Engl J Med. 2010 Feb;362(5):440–7.
[21] Cohen M, Lippman M, Chabner B. Role of pineal gland in aetiology and treatment of breast cancer. Lancet. 1978 Oct;2(8094):814–6.
[22] Carpentieri A, Díaz de Barboza G, Areco V, Peralta López M, Tolosa de Talamoni N. New perspectives in melatonin uses. Pharmacol Res. 2012 Apr;65(4):437–44.
[23] Witt-Enderby PA, Radio NM, Doctor JS, Davis VL. Therapeutic treatments potentially mediated by melatonin receptors: potential clinical uses in the prevention of osteoporosis, cancer and as an adjuvant therapy. J Pineal Res. 2006 Nov;41(4):297–305.
[24] Seely D, Wu P, Fritz H, Kennedy DA, Tsui T, Seely AJ, et al. Melatonin as adjuvant cancer care with and without chemotherapy: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. Integr Cancer Ther. 2012 Dec;11(4):293–303.
[25] Tam CW, Mo CW, Yao KM, Shiu SY. Signaling mechanisms of melatonin in antiproliferation of hormone-refractory 22Rv1 human prostate cancer cells: implications for prostate cancer chemoprevention. J Pineal Res. 2007 Mar;42(2):191–202.
[26] Girgert R, Hanf V, Emons G, Gründker C. Membrane-bound melatonin receptor MT1 down-regulates estrogen responsive genes in breast cancer cells. J Pineal Res. 2009 Aug;47(1):23–31.
[27] Karasek M, Carrillo-Vico A, Guerrero JM, Winczyk K, Pawlikowski M. Expression of melatonin MT(1) and MT(2) receptors, and ROR alpha(1) receptor in transplantable murine Colon 38 cancer. Neuro Endocrinol Lett. 2002 Apr;23 Suppl 1:55–60.
[28] Watanabe M, Kobayashi Y, Takahashi N, Kiguchi K, Ishizuka B. Expression of melatonin receptor (MT1) and interaction between melatonin and estrogen in endometrial cancer cell line. J Obstet Gynaecol Res. 2008 Aug;34(4):567–73.
[29] Dillon DC, Easley SE, Asch BB, Cheney RT, Brydon L, Jockers R, et al. Differential expression of high-affinity melatonin receptors (MT1) in normal and malignant human breast tissue. Am J Clin Pathol. 2002 Sep;118(3):451–8.
[30] Jablonska K, Pula B, Zemla A, Owczarek T, Wojnar A, Rys J, et al. Expression of melatonin receptor MT1 in cells of human invasive ductal breast carcinoma. J Pineal Res. 2013 Apr;54(3):334–45.
[31] Oprea-Ilies G, Haus E, Sackett-Lundeen L, Liu Y, McLendon L, Busch R, et al. Expression of melatonin receptors in triple negative breast cancer (TNBC) in African American and Caucasian women: relation to survival. Breast Cancer Res Treat. 2013 Feb;137(3):677–87.
[32] Rögelsperger O, Ekmekcioglu C, Jäger W, Klimpfinger M, Königsberg R, Krenbek D, et al. Coexpression of the melatonin receptor 1 and nestin in human breast cancer specimens. J Pineal Res. 2009 May;46(4):422–32.
[33] Danielczyk K, Dziegiel P. The expression of MT1 melatonin receptor and Ki-67 antigen in melanoma malignum. Anticancer Res. 2009b Oct;29(10):3887–95.
[34] Nemeth C, Humpeler S, Kallay E, Mesteri I, Svoboda M, Rögelsperger O, et al. Decreased expression of the melatonin receptor 1 in human colorectal adenocarcinomas. J Biol Regul Homeost Agents. 2011 Oct-Dec;25(4):531–42.
[35] Shiu SY, Law IC, Lau KW, Tam PC, Yip AW, Ng WT. Melatonin slowed the early biochemical progression of hormone-refractory prostate cancer in a patient whose prostate tumor tissue expressed MT1 receptor subtype. J Pineal Res. 2003 Oct;35(3):177–82.
[36] Arias-Santiago S, Aneiros-Fernández J, Arias-Santiago B, Girón-Prieto MS, Caba-Molina M, López-Valverde A, et al. MTNR1A receptor expression in normal and pathological human salivary glands. Anticancer Res. 2012 Nov;32(11):4765–71.
[37] Kanishi Y, Kobayashi Y, Noda S, Ishizuka B, Saito K. Differential growth inhibitory effect of melatonin on two endometrial cancer cell lines. J Pineal Res. 2000 May;28(4):227–33.
[38] Tam CW, Chan KW, Liu VW, Pang B, Yao KM, Shiu SY. Melatonin as a negative mitogenic hormonal regulator of human prostate epithelial cell growth: potential mechanisms and clinical significance. J Pineal Res. 2008 Nov;45(4):403–12.
[39] Srinivasan V, Pandi-Perumal SR, Brzezinski A, Bhatnagar KP, Cardinali DP. Melatonin, immune function and cancer. Recent Pat Endocr Metab Immune Drug Discov. 2011 May;5(2):109–23.
[40] Sanchez-Barcelo EJ, Mediavilla MD, Alonso-Gonzalez C, Reiter RJ. Melatonin uses in oncology: breast cancer prevention and reduction of the side effects of chemotherapy and radiation. Expert Opin Investig Drugs. 2012 Jun;21(6):819–31.
[41] Jung B, Ahmad N. Melatonin in cancer management: progress and promise. Cancer Res. 2006 Oct;66(20):9789–93.
[42] Mills E, Wu P, Seely D, Guyatt G. Melatonin in the treatment of cancer: a systematic review of randomized controlled trials and meta-analysis. J Pineal Res. 2005 Nov;39(4):360–6.
[43] Vijayalaxmi, Thomas CR Jr, Reiter RJ, Herman TS. (2002) Melatonin: from basic research to cancer treatment clinics. J Clin Oncol. 20:2575-2601.
[44] Lissoni P. Biochemotherapy with standard chemotherapies plus the pineal hormone melatonin in the treatment of advanced solid neoplasms. Pathol Biol (Paris). 2007 Apr-May;55(3-4):201–4.
[45] Lissoni P, Chilelli M, Villa S, Cerizza L, Tancini G. Five years survival in metastatic non-small cell lung cancer patients treated with chemotherapy alone or chemotherapy and melatonin: a randomized trial. J Pineal Res. 2003 Aug;35(1):12–5.
[46] Panzer A, Viljoen M. The validity of melatonin as an oncostatic agent. J Pineal Res. 1997 May;22(4):184–202.
[47] Hara M, Yoshida M, Nishijima H, Yokosuka M, Iigo M, Ohtani-Kaneko R, et al. Melatonin, a pineal secretory product with antioxidant properties, protects against cisplatin-induced nephrotoxicity in rats. J Pineal Res. 2001 Apr;30(3):129–38.
[48] Reiter RJ, Tan DX, Sainz RM, Mayo JC, Lopez-Burillo S. Melatonin: reducing the toxicity and increasing the efficacy of drugs. J Pharm Pharmacol. 2002 Oct;54(10):1299–321.
[49] Hassan MI, Ahmed MI, Kassim SK, Rashad A, Khalifa A. Cis-platinum-induced immunosuppression: relationship to melatonin in human peripheral blood mononuclear cells. Clin Biochem. 1999 Nov;32(8):621–6.
[50] Dziegiel P, Podhorska-Okolow M, Zabel M. Melatonin: adjuvant therapy of malignant tumors. Med Sci Monit. 2008 May;14(5):RA64–70.
[51] Kostoglou-Athanassiou I. Therapeutic applications of melatonin. Ther Adv Endocrinol Metab. 2013 Feb;4(1):13–24.
[52] Andersen LP, Gögenur I, Rosenberg J, Reiter RJ. The Safety of Melatonin in Humans. Clin Drug Investig. 2016 Mar;36(3):169–75.

Pin It on Pinterest

Share This

Udostępnij artykuł

Udostępnij artykuł swoim znajomym!