Kadzidłowiec indyjski (Boswellia serrata)

Kadzidłowiec indyjski (Boswellia serrata), od wieków wykorzystywany w medycynie hinduskiej, ma szereg uznanych właściwościach prozdrowotnych. Wspomaga leczenie przewlekłych chorób zapalnych stawów i jelit, alergii oraz astmy. Istnieją doniesienia o działaniu przeciwnowotworowym tego suplementu.

Najważniejsze informacje o kadzidłowcu indyjskim

Czosnek
Wpływ kadzidłowca na:
 • Choroby zapalne i zwyrodnieniowe stawów
 • Przewlekłe choroby zapalne jelit
 • Alergie i astmę
 • Chorobę nowotworową
 • Kadzidłowiec indyjski (Boswellia serrata) to drzewo, którego żywica ma szereg uznanych właściwości leczniczych.
 • Od setek lat wykorzystywana jest w medycynie ajurwedyjskiej do leczenia stanów zapalnych różnego pochodzenia oraz nerwic.
 • Właściwości przeciwzapalne kadzidłowca indyjskiego sprawiają, że jest często stosowany do wspomagania leczenia chorób zapalnych i zwyrodnieniowych stawów. 
 • Kadzidłowiec indyjski ma działanie przeciwbólowe i przyczynia się do zmniejszenia objawów klinicznych choroby takich jak ból, sztywność oraz do poprawienia ruchomości stawów
 • Badania sugerują skuteczność kadzidłowca indyjskiego w zmniejszaniu dolegliwości w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego oraz choroby Leśniewskiego-Crohn’a
 • Kadzidłowiec indyjski zmniejsza objawy alergiczne, liczbę napadów astmatycznych oraz liczbę powikłań alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa
 • Zmniejsza ryzyko występowania niektórych nowotworów. Doniesienia oparte na pojedynczych przypadkach sugerują, że kadzidłowiec indyjski może wspomagać leczenie niektórych rodzajów nowotworów.

Dawki stosowane w badaniach:
150mg-1200mg dziennie

Substancje aktywne zawarte w kadzidłowcu charakteryzują się niską biodostępnością, a to poważnie utrudnia osiągnięcie dawek terapeutycznych. Warto jednak zapamiętać, że spożycie suplementu wraz z tłustym posiłkiem znacząco poprawia wchłanianie kwasów boswelinowych. Zaobserwowano też, że regularna suplementacja kadzidłowca powoduje odkładanie się substancji aktywnych, a tym samym wzrost ich stężenia w surowicy krwi.

Ponieważ kadzidłowiec może powodować podrażnienie przewodu pokarmowego, zaleca się zażywanie go po posiłku.

Boswellia serrata, czyli kadzidłowiec indyjski jest drzewem, którego żywica od setek lat stosowana była w medycynie ajurwedyjskiej w leczeniu nerwic oraz stanów zapalnych różnego pochodzenia [3].

Roślina wzbudziła zainteresowanie antycznych lekarzy, gdy zauważyli, jak często jak często jedzona była przez słonie, które – pomimo swojej wielkości i wagi – potrafiły żyć dłużej niż ówczesny człowiek, nie przejawiając przy tym objawów świadczących o bolących stawach czy nogach [3].

We współczesnej medycynie kadzidłowiec stał się obiektem licznych badań stosunkowo niedawno – dopiero we wczesnych latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Wtedy to odkryto substancje aktywne, czyli kwasy boswelinowe. Wtedy też zaczęły pojawiać się coraz liczniejsze publikacje o ich prozdrowotnych właściwościach i zastosowaniach.

Obecnie kadzidłowiec jest popularnym suplementem na bolące stawy. Stosuje się go we wspomaganiu leczenia chorób zapalnych stawów i jelit [2][3], a także przy leczeniu alergii oraz astmy [18][27][29]-[31]. Pojawiają się również doniesienia naukowe o jego właściwościach przeciwnowotworowych [40]-[45]. W niemieckim badaniu dotyczącym stosowania medycyny naturalnej aż 36% osób przyznało się do zażywania różnego rodzaju ekstraktów z kadzidłowca w terapii bolących stawów i innych przewlekłych chorób zapalnych [1].

Żywicę potrzebną do wytworzenia suplementu pozyskuje się nacinając pień lub gałąź kadzidłowca indyjskiego (Boswellia serrata), następnie suszy się ją na powietrzu. Wysuszone kryształki żywicy zawierają około 30% kwasów boswelinowych i to im właśnie przypisuje się główne właściwości prozdrowotne [55].

Kadzidłowiec suplementuje się najczęściej w formie ekstraktu. W zależności od producenta ekstrakt może się znacząco różnić zawartością substancji aktywnych [56], a to poważnie utrudnia dobranie odpowiedniej dawki terapeutycznej. Warto więc poszukać suplementów zawierających wystandaryzowane wartości poszczególnych składników. Suplementacja wraz z tłustym posiłkiem zasadniczo zwiększa wchłanianie i biodostępność substancji aktywnych [57].

Pamiętaj, jeżeli zażywasz jakiekolwiek inne leki, suplementy diety lub jeżeli cierpisz na choroby przewlekłe, przed zażywaniem kadzidłowca indyjskiego w formie suplementu diety skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zawsze przeczytaj ulotkę dołączoną do suplementu. Pomimo faktu, iż substancja jest uważana za bezpieczną zawsze mogą wystąpić interakcje z innymi zażywanymi lekami lub suplementami diety.

Pomimo tego, że niektóre suplementy diety mają właściwości lecznicze, to nie należy rezygnować z tradycyjnych metod terapeutycznych.

Ocena jakości dowodów naukowych

Istnieją liczne publikacje na temat suplementów zawierających ekstrakty kadzidłowca indyjskiego. Większość z nich dotyczy badań in vitro oraz in vivo na zwierzętach. Badania na ludziach dotyczą głównie obszarów związanych leczeniem chorób zapalnych stawów, układu pokarmowego, alergii oraz chorób nowotworowych.

Obecnie w bazie danych clinicaltrials.gov jest 10 zgłoszonych badań klinicznych, w tym 2 zakończone.

Ogólnie*

WYSOKA

Liczba publikacji*

WYSOKA

Jakość publikacji*

WYSOKA

*Skala od 0-100, gdzie 100 oznacza najlepszy wynik. Powyższe wykresy przedstawiają opinię zdrowie360.com na temat ogólnej jakości dowodów naukowych. Im wyższy wynik tym bardziej wiarygodne są właściwości opisywanego suplementu czy zagadnienia prozdrowotnego. Niższe wyniki oznaczają, że nie udało nam się znaleźć wystarczającej liczby publikacji naukowych wysokiej jakości potwierdzających właściwości opisywanej substancji.

Działanie kadzidłowca indyjskiego

Kadzidłowiec indyjski (Boswellia serrata) jest rośliną o uznanych właściwościach prozdrowotnych i terapeutycznych. Stosowany szeroko w tradycyjnej ajurwedyjskiej medycynie, zyskał popularność na całym świecie, między innymi jako suplement o działaniu przeciwzapalnym oraz wspomagającym leczenie chorób zapalnych stawów i jelit oraz astmy i alergii.

Wpływ kadzidłowca na leczenie chorób zapalnych i zwyrodnieniowych stawów

Jakość dowodów naukowych

WYSOKA

Działanie przeciwzapalne
Wspomaga leczenie chorób zapalnych i zwyrodnieniowych stawów
Ochrona chrząstki stawowej
Działanie przeciwbólowe
Zmniejsza ryzyko choroby miażdżycowej

[Dawki stosowane w badaniach: od 400mg – 1200mg dziennie]

Boswellia serrata ma udowodnione działanie wspomagające terapię chorób zapalnych i zwyrodnieniowych stawów, co wykazały badania kliniczne przeprowadzone na pacjentach. Suplementacja ekstraktu z kadzidłowca indyjskiego w dawkach od 400 do 1200mg dziennie doprowadziła do zmniejszenia objawów klinicznych choroby takich jak ból, sztywność oraz do poprawienia ruchomości stawów [2][4][5][7][8][9][10][11][26].

Działanie to przypisywane jest kwasom boswelinowym znajdującym się w roślinie, a w szczególności kwasom β-bosweliowemu, acetylo-β-bosweliowemu, 11-keto-β-bosweliowemu oraz acetylo-11-keto-β-bosweliowemu (AKBA), z których to właśnie ten ostatni ma najsilniejsze właściwości przeciwzapalne [2][9]. Kwasy te, a w szczególności AKBA są inhibitorami macierzowej metaloproteinazy – 3 (MMP-3) wydzielanej przez chondrocyty indukowane przez TNF-α. Z kolei, hamowanie MMP- przyczynia się do zapobiegania erozji i uszkodzeń chrząstki stawowej [7][8].

Kwasy boswelinowe są również inhibitorami prozapalnego enzymu 5-lipooksygenazy co powoduje zmniejszenie jego produkcji, a co za tym idzie ograniczenie stanu zapalnego [2][5][7][8][12]. W badaniu in vivo na szczurach Wistar, karmionych ekstraktem z boswelli, naukowcy zauważyli spadek stężenia prozapalnej interleukiny IL-1, interleukiny IL-6 oraz TNF-α oraz zwiększenie poziomu interleukiny IL-10 [6] co może świadczyć o właściwościach modulujących działanie układu odpornościowego przez tą substancję [6][13].

Wpływ kadzidłowca na leczenie przewlekłych chorób zapalnych jelit

Jakość dowodów naukowych

WYSOKA

Działanie przeciwzapalne
Wspomaga leczenie chorób zapalnych jelit

[Dawki stosowane w badaniach: od 3x300mg – 4x400mg dziennie ekstraktu z kadzidłowca]

W tradycyjnej medycynie chińskiej kadzidłowiec wykorzystywany był również do leczenia przewlekłych nieswoistych chorób zapalnych jelita grubego, między innymi wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i zespołu jelita drażliwego [15][16]. Choroby zapalne jelita grubego charakteryzują się zwiększonym wydzielaniem leukotrienów przez leukocyty [15]. Ponieważ zawarte w kadzidłowcu indyjskim kwasy boswelinowe są inhibitorami 5-lipooksygenazy [14], ich przyjęcie ogranicza biosyntezę leukotrienów [15][24], a to może pomóc w leczeniu chorób zapalnych jelita grubego [15][16]. Istnieje wiele badań in vitro i in vivo – wykonanych na eksperymentalnych modelach chorób zapalnych jelit – pokazujących korzystne działanie kadzidłowca [19][22].

Badanie przeprowadzone na 20 pacjentach z przewlekłym zapaleniem jelita grubego wykazało pozytywny wpływ ekstraktu z boswellia serrata aż u 18 z nich. W wyniku suplementacji 300 mg ekstraktu (podawanego 3 razy dziennie przez 6 tygodni) poprawie uległo zarówno samopoczucie pacjentów, jak i wyniki badań biochemicznych [16], a kliniczne objawy choroby złagodniały. Pozytywne działanie boswelli zaobserwowano także w innym badaniu. Grupie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego podawano dawkę 350 mg ekstraktu z kadzidłowca 3 razy dziennie przez 6 tygodni i okazał się podobnie skuteczny jak sulfasalazyna [17].

Z kolei niemieckie randomizowane badanie kliniczne prowadzone w kilku ośrodkach akademickich na pacjentach z kolagenowym zapaleniem jelita grubego pokazało, że zastosowanie kadzidłowca przyczyniło się do wzrostu liczby pacjentów, u których nastąpiła remisja choroby (63% vs 26,7% w grupie placebo). Z uwagi na obiecujące wyniki eksperymentu oraz w związku z niewielką liczbą przebadanych pacjentów, naukowcy sugerują przeprowadzenie kolejnych badań klinicznych tej substancji. [23].

Inne niemieckie badanie przeprowadzone na pacjentach z chorobą Leśniewskiego-Crohn’a wykazało, że boswellia serrata okazała się podobnie skuteczna, jak lek mesalazyna, a dodatkowo charakteryzuje się lepszym profilem bezpieczeństwa [25].

Wpływ kadzidłowca na alergie i astmę

Jakość dowodów naukowych

WYSOKA

Zmniejsza stany zapalne
Pomaga zmniejszyć korzystanie z leków sterydowych
Zmniejsza liczbę napadów astmatycznych
Zmniejsza liczbę powikłań alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa

[Dawki stosowane w badaniach: od 150mg do 3x300mg dziennie ekstraktu z kadzidłowca]

Ze względu na właściwości modulujące układ odpornościowy, ekstrakty z kadzidłowca znajdują zastosowanie także we wspomaganiu leczenia stanów zapalnych, między innymi astmy – przewlekłej choroby zapalnej dróg oddechowych, która charakteryzuje się szerokim spektrum objawów klinicznych, głównie tych związanych z obturacją dróg oddechowych i skurczem oskrzeli [29].

Korzystne działanie kadzidłowca związane są tu przede wszystkich z inhibicją 5-lipooksygenazy, która bierze udział w syntezie leukotrienów. Przyczynia się to do zmniejszenia stanów zapalnych i związanych z nimi efektów ubocznych w postaci skurczu oskrzeli [28][29]. Substancje aktywne zawarte w kadzidłowcu hamują wydzielanie cytokin przez limfocyty Th1 oraz powodują zmniejszenie aktywności Th2 [32][33]. Badanie Liu et.al., sugeruje, że kwasy boswelinowe wspomagają leczenie astmy poprzez hamowanie ekspresji genu STAT6 odpowiedzialnego za syntezę białek biorących udział w odpowiedzi immunologicznej [18]. – ten Liu mi nie pasuje – nie Gupta i inni, jak niżej (ten sam odnośnik do bibligrafii)?

Przeprowadzone na pacjentach badania wydają się potwierdzać skuteczność działania kadzidłowca. Wyniki sugerują, że jego suplementacja jest bezpieczna i może być stosowana we wspomaganiu leczenia astmy [18][27][29][31].
Pierwsze eksperymenty kliniczne przeprowadził w 1998 roku Gupta et al. Wykazał, że u 70% pacjentów zażywających ekstrakt Boswellia serrata w dawce 3 razy dziennie po 300 mg doszło do zmniejszenia objawów klinicznych choroby i ograniczenia napadów duszności, a także do zmniejszenia liczby eozynofilów [18].

W innym badaniu podawanie 200 mg suplementu dziennie (AlvioLife®) spowodowało zmniejszenie objawów klinicznych astmy już po pierwszych 14 dniach terapii. Po 56 dniach u pacjentów przyjmujących suplement zaobserwowano wzrost IFN-γ oraz spadek stężenia IL-4 w surowicy krwi. Nie miało to miejsca w grupie pacjentów przyjmujących placebo. Dodatkowo leczenie było dobrze tolerowane przez ochotników oraz nie powodowało znaczących efektów ubocznych. We wnioskach naukowcy sugerują stosowanie AlvioLife® we wspomaganiu leczenia astmy [27].

Jeszcze inne badanie, przeprowadzone z kolei na grupie 63 pacjentów z astmą, w którym podano mieszankę ekstraktów z kadzidłowca (150 mg dziennie) w połączeniu z kurkumą (15 mg) i lukrecją (50 mg dziennie), wykazało spadek stężenia LTC4(MDA) oraz NO w porównaniu do grupy przyjmującej placebo i przyczyniło się do zmniejszenia objawów klinicznych choroby [31].

W kolejnym eksperymencie klinicznym, Casperome® (marka standaryzowanego ekstraktu z boswellia serrata w otoczce fosfolipidowej, charakteryzującego się większą biodostępnością) podawany w dawce 500 mg dziennie przyczynił się do ograniczenia konieczności korzystania z wziewnych leków sterydowych. Suplement był przy tym dobrze tolerowany przez pacjentów [29].

Kadzidłowiec indyjski jest w stanie pomóc również osobom cierpiącym na katar sienny, czyli alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, będące odpowiedzią immunologiczną na alergen (najczęściej pyłki roślin). Katar sienny często prowadzi do powikłań w postaci nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. U osób zażywających suplement z boswellia serrata zaobserwowano znacząco mniej objawów alergicznych (o 73%), mniej infekcji górnych dróg oddechowych (o 70%) oraz ograniczoną potrzebę terapii antybiotykowych (o 79%) w porównaniu do grupy placebo [30].

Kadzidłowiec indyjski a choroba nowotworowa

Jakość dowodów naukowych

WYSOKA

Działanie chemoprewencyjne
Wywołuje apoptozę komórek nowotworowych
Działanie antyproliferacyjne
Zmniejsza efekty uboczne radioterapii

[Dawki stosowane w badaniach: od 150mg do 3x300mg dziennie ekstraktu z kadzidłowca]

Skuteczne działanie przeciwzapalne kwasów boswelinowych zwróciło również uwagę onkologów. Istnieje wiele badań in vitro i in vivo na zwierzętach, opartych na różnorodnych mechanizmach i celach molekularnych, a prowadzących do hamowania proliferacji, wywołania apoptozy komórek nowotworowych oraz hamowania angiogenezy. Badania te wykazały silne właściwości przeciwnowotworowe kwasów boswelinowych [40][41][42][43][45]. Przypuszcza się, że główne mechanizmy działania kwasów boswelinowych dotyczą inhibicji MAPK (kinaz aktywowanych mitogenami) oraz NF-κB [41][43], stymulacji apoptozy komórek indukowanej przez TNF-α [41][43] oraz spowolnienia angiogenezy w wyniku hamowania czynnika wzrostu VEGF [43].

Zaobserwowano, że w badaniach nad rakiem jelita grubego przeprowadzonych na zwierzętach kadzidłowiec spowodował inhibicję wzrostu guza, zahamowanie cyklu komórkowego w fazie G1 oraz doprowadził do apoptozy komórek nowotworowych. Dodatkowo wykazywał działanie antyproliferacyjne, przeciwzapalne, hamujące angiogenezę [43][48] oraz zapobiegające tworzeniu się polipów [46][47]. Główne mechanizmy działania kadzidłowca to aktywacja białek pro-apoptotycznych, supresja cytokin prozapalnych, inhibicja NF-κB [43][46[47] oraz modulacja szlaków sygnałowych EGFR oraz ATM/P53 [43].

W przypadku raka prostaty (badania na zwierzętach) suplementacja ekstraktu z kadzidłowca przyczyniła się do supresji tempa wzrostu guza oraz proliferacji komórek [52][53] i do promocji apoptozy komórek nowotworowych (w tym również tych niezależnych od androgenów) [51][52][54]. Jako mechanizmy działania sugeruje się inhibicję NF-κB [51], aktywację kaspazy-3 [52], inhibicję szlaków sygnałowych VEGFR [53] oraz mTOR [54].

Działanie substancji aktywnych zawartych w boswellia serrata i ich rola w procesie leczenia nowotworów jest dosyć dobrze zbadana w eksperymentach in vitro oraz na modelach zwierzęcych. Pomimo tego, że wyniki wyżej opisanych badań są obiecujące, istnieje relatywnie niewiele badań klinicznych wykonanych na pacjentach. Trudno jest więc stwierdzić czy działania te przełożą się na wymierne korzyści kliniczne w leczeniu nowotworów złośliwych u ludzi.

W badaniach na pacjentach z guzami złośliwymi mózgu, którzy zostali poddani radioterapii i chemioterapii, suplementacja ekstraktu z boswellia serrata (w dawkach od 3 x 1200 mg do 4200 mg ekstraktu dziennie) zmniejszyła obrzęk mózgu (nawet o 70% vs 26% w grupie placebo), wzmocniła działanie radioterapii oraz przyczyniła się do poprawy jakości życia [35][36][38][39]. W literaturze możemy natrafić na pojedyncze opisy przypadków pacjentów, u których zastosowanie kadzidłowca przełożyło się na wyraźne korzyści kliniczne. W pojedynczym przypadku suplementacja kadzidłowca spowodowała zanik przerzutów nowotworu piersi do mózgu u pacjentki, u której standardowa terapia nie przyniosła efektu terapeutycznego [34]. W innym przypadku, u pacjenta z rakiem pęcherza, stosowanie między innymi ekstraktu z kadzidłowca doprowadziło do zmniejszenia przerzutów nowotworowych w obydwu płucach i do zmniejszenia objawów klinicznych choroby [44].

Dawkowanie kadzidłowca indyjskiego jako suplementu diety

Kadzidłowiec może być zażywany w formie nieprzetworzonej lub w postaci ekstraktów, które zawierają wystandaryzowane ilości kwasów boswelinowych oraz substancje ułatwiające ich wchłanianie. Jeżeli przyjmujesz kadzidłowiec w formie nieprzetworzonej, zaleca się dawki do około 2 g dziennie, najlepiej w 3 dawkach podzielonych [3]. W przypadku ekstraktów zawierających wystandaryzowane ilości substancji aktywnych i pomocniczych (np. 5-Loxin®, Aflapin®, ApresFLEX®, Casperome®) należy zastosować się do zaleceń producenta suplementu.

Substancje aktywne zawarte w kadzidłowcu charakteryzują się niską biodostępnością, a to poważnie utrudnia osiągnięcie dawek terapeutycznych. Warto jednak zapamiętać, że spożycie suplementu wraz z tłustym posiłkiem znacząco poprawia wchłanianie kwasów boswelinowych. Zaobserwowano też, że regularna suplementacja kadzidłowca powoduje odkładanie się substancji aktywnych, a tym samym wzrost ich stężenia w surowicy krwi [55][57].

Ponieważ kadzidłowiec może powodować podrażnienie przewodu pokarmowego, zaleca się zażywanie go po posiłku [3].

Pamiętaj, jeżeli zażywasz jakiekolwiek inne leki, suplementy diety lub jeżeli cierpisz na choroby przewlekłe, przed zażywaniem kadzidłowca indyjskiego w formie suplementu diety skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zawsze przeczytaj ulotkę dołączoną do suplementu. Pomimo faktu, iż substancja jest uważana za bezpieczną zawsze mogą wystąpić interakcje z innymi zażywanymi lekami lub suplementami diety.

Pomimo tego, że niektóre suplementy diety mają właściwości lecznicze, to nie należy rezygnować z tradycyjnych metod terapeutycznych.

Interakcje i przeciwwskazania przy suplementacji kadzidłowca indyjskiego

Nie ma dostatecznej ilości badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania preparatu u dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Nie należy więc zażywać suplementów z kadzidłowca, jeżeli jesteś w ciąży lub karmisz piersią.

Kwasy boswelinowe i substancje aktywne zawarte w ekstraktach z kadzidłowca indyjskiego:

– są inhibitorami cytochromu CYP 2C8/2C9 oraz 3A4 przez co mogą wpływać na leki metabolizowane przez ten enzym [40]
– modulują aktywność MRP2 [59]
– są inhibitorami Glikoproteiny-P (P-Gp) i mogą wpływać na leki, w których transporcie białko to bierze udział [40]
– zmniejszają agregację płytek krwi przez co może wzrosnąć ryzyko krwawienia, jeżeli zażywane są z innymi lekami wpływającymi na krzepliwość krwi [60]

Efekty uboczne

Obecnie nie ma jeszcze wyników badań klinicznych III fazy dotyczących bezpieczeństwa stosowania ekstraktów boswellia serrata. Jednakże, jeśli weźmiemy pod uwagę obserwacje poczynione w badaniach przeprowadzonych na zwierzętach lub ludziach, widzimy, że efekty uboczne występowały rzadko. Do głównych efektów ubocznych należało: podrażnienie układu pokarmowego, biegunka oraz nudności [55]. Pojawiło się też pojedyncze doniesienie o reakcji alergicznej w wyniku stosowania kremu zawierającego ekstrakt z kadzidłowca [58].

Źródła

Kadzidłowiec indyjski (Boswellia serrata) jest drzewem rosnącym w Azji, głównie na terytorium Indii i Chin. Suplementy i ekstrakty wytwarza się z żywicy tego drzewa.

Referencje, przegląd piśmiennictwa i badań naukowych na temat kadzidłowca indyjskiego

[1] Joos, S., Rosemann, T., Szecsenyi, J., Hahn, E. G., Willich, S. N., & Brinkhaus, B. (2006). Use of complementary and alternative medicine in Germany–a survey of patients with inflammatory bowel disease. BMC complementary and alternative medicine, 6(1), 19.

[2] Siddiqui, M. Z. (2011). Boswellia serrata, a potential antiinflammatory agent: an overview. Indian journal of pharmaceutical sciences, 73(3), 255.

[3] Sharma, S., Thawani, V., Hingorani, L., Shrivastava, M., Bhate, V. R., & Khiyani, R. (2004). Pharmacokinetic study of 11-keto β-Boswellic acid. Phytomedicine, 11(2-3), 255-260.

[4] Kimmatkar, N., Thawani, V., Hingorani, L., & Khiyani, R. (2003). Efficacy and tolerability of Boswellia serrata extract in treatment of osteoarthritis of knee–a randomized double blind placebo controlled trial. Phytomedicine, 10(1), 3-7.

[5] Etzel, R. (1996). Special extract of Boswellia serrata (H 15) in the treatment of rheumatoid arthritis. Phytomedicine, 3(1), 91-94.

[6] Umar, S., Umar, K., Sarwar, A. H. M. G., Khan, A., Ahmad, N., Ahmad, S., … & Khan, H. A. (2014). Boswellia serrata extract attenuates inflammatory mediators and oxidative stress in collagen induced arthritis. Phytomedicine, 21(6), 847-856.

[7] Sengupta, K., Alluri, K. V., Satish, A. R., Mishra, S., Golakoti, T., Sarma, K. V., … & Raychaudhuri, S. P. (2008). A double blind, randomized, placebo controlled study of the efficacy and safety of 5-Loxin® for treatment of osteoarthritis of the knee. Arthritis research & therapy, 10(4), R85.

[8] Sengupta, K., Krishnaraju, A. V., Vishal, A. A., Mishra, A., Trimurtulu, G., Sarma, K. V., … & Raychaudhuri, S. P. (2010). Comparative efficacy and tolerability of 5-Loxin® and Aflapin® against osteoarthritis of the knee: a double blind, randomized, placebo controlled clinical study. International journal of medical sciences, 7(6), 366.

[9] Gupta, P. K., Samarakoon, S. M. S., Chandola, H. M., & Ravishankar, B. (2011). Clinical evaluation of Boswellia serrata (Shallaki) resin in the management of Sandhivata (osteoarthritis). Ayu, 32(4), 478.

[10] Vishal, A. A., Mishra, A., & Raychaudhuri, S. P. (2011). A Double Blind, Randomized, Placebo Controlled Clinical Study Evaluates the Early Efficacy of Aflapin® in Subjects with Osteoarthritis of Knee. International journal of medical sciences, 8(7), 615.

[11] Prabhavathi, K., Chandra, U. S. J., Soanker, R., & Rani, P. U. (2014). A randomized, double blind, placebo controlled, cross over study to evaluate the analgesic activity of Boswellia serrata in healthy volunteers using mechanical pain model. Indian journal of pharmacology, 46(5), 475.
[12] Safayhi, H., Mack, T. H. O. M. A. S., Sabieraj, J. O. A. C. H. I. M., Anazodo, M. I., Subramanian, L. R., & Ammon, H. P. (1992). Boswellic acids: novel, specific, nonredox inhibitors of 5-lipoxygenase. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 261(3), 1143-1146.

[13] Ammon, H. P. T. (2010). Modulation of the immune system by Boswellia serrata extracts and boswellic acids. Phytomedicine, 17(11), 862-867.

[14] Dahmen, U., Gu, Y. L., Dirsch, O., Fan, L. M., Li, J., Shen, K., & Broelsch, C. E. (2001, March). Boswellic acid, a potent antiinflammatory drug, inhibits rejection to the same extent as high dose steroids. In Transplantation proceedings (Vol. 33, No. 1, pp. 539-541). Elsevier.

[15] Ke, F., Yadav, P. K., & Ju, L. Z. (2012). Herbal medicine in the treatment of ulcerative colitis. Saudi journal of gastroenterology: official journal of the Saudi Gastroenterology Association, 18(1), 3.

[16] Gupta, I., Parihar, A., Malhotra, P., Gupta, S., Lüdtke, R., Safayhi, H., & Ammon, H. P. (2001). Effects of gum resin of Boswellia serrata in patients with chronic colitis. Planta medica, 67(05), 391-395.

[17] Gupta, I., Parihar, A., Malhotra, P., Singh, G. B., Lüdtke, R., Safayhi, H., & Ammon, H. P. (1997). Effects of Boswellia serrata gum resin in patients with ulcerative colitis. European journal of medical research, 2(1), 37-43.

[18] Gupta, I., Gupta, V., Parihar, A., Gupta, S., Lüdtke, R., Safayhi, H., & Ammon, H. P. (1998). Effects of Boswellia serrata gum resin in patients with bronchial asthma: results of a double-blind, placebo-controlled, 6-week clinical study. European journal of medical research, 3(11), 511-514.

[19] Kiela, P. R., Midura, A. J., Kuscuoglu, N., Jolad, S. D., Sólyom, A. M., Besselsen, D. G., … & Ghishan, F. K. (2005). Effects of Boswellia serrata in mouse models of chemically induced colitis. American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology, 288(4), G798-G808.

[20] Hartmann, R. M., Martins, M. I. M., Tieppo, J., Fillmann, H. S., & Marroni, N. P. (2012). Effect of Boswellia serrata on antioxidant status in an experimental model of colitis rats induced by acetic acid. Digestive diseases and sciences, 57(8), 2038-2044.

[21] Krieglstein, C. F., Anthoni, C., Rijcken, E. J., Laukötter, M., Spiegel, H. U., Boden, S. E., … & Schürmann, G. (2001). Acetyl-11-keto-β-boswellic acid, a constituent of a herbal medicine from Boswellia serrata resin, attenuates experimental ileitis. International journal of colorectal disease, 16(2), 88-95.

[22] Hartmann, R. M., Fillmann, H. S., Martins, M., Isabel, M., Meurer, L., & Marroni, N. P. (2014). Boswellia serrata has beneficial anti‐inflammatory and antioxidant properties in a model of experimental colitis. Phytotherapy research, 28(9), 1392-1398.

[23] Madisch, A., Miehlke, S., Eichele, O., Mrwa, J., Bethke, B., Kuhlisch, E., … & Stolte, M. (2007). Boswellia serrata extract for the treatment of collagenous colitis. A double-blind, randomized, placebo-controlled, multicenter trial. International journal of colorectal disease, 22(12), 1445-1451.

[24] Singh, S., Khajuria, A., Taneja, S. C., Khajuria, R. K., Singh, J., Johri, R. K., & Qazi, G. N. (2008). The gastric ulcer protective effect of boswellic acids, a leukotriene inhibitor from Boswellia serrata, in rats. Phytomedicine, 15(6), 408-415.

[25] Gerhardt H1, Seifert F, Buvari P, Vogelsang H, Repges R. (2001)Therapy of active Crohn disease with Boswellia serrata extract H 15. Z Gastroenterol. 2001 Jan;39(1):11-7.

[26] Sontakke, S., Thawani, V., Pimpalkhute, S., Kabra, P., Babhulkar, S., & Hingorani, L. (2007). Open, randomized, controlled clinical trial of Boswellia serrata extract as compared to valdecoxib in osteoarthritis of knee. Indian Journal of Pharmacology, 39(1), 27.

[27] Yugandhar, P., Rao, K. M., & Sengupta, K. (2017). A novel herbal composition containing extracts of Boswellia serrata gum resin and Aegle marmelos fruit alleviates symptoms of asthma in a placebo controlled double‐blind clinical study. Phytotherapy Research.

[28] Liu, Z., Liu, X., Sang, L., Liu, H., Xu, Q., & Liu, Z. (2015). Boswellic acid attenuates asthma phenotypes by downregulation of GATA3 via pSTAT6 inhibition in a murine model of asthma. International journal of clinical and experimental pathology, 8(1), 236.

[29] Ferrara, T., De Vincentiis, G., & Di Pierro, F. (2015). Functional study on Boswellia phytosome as complementary intervention in asthmatic patients. European review for medical and pharmacological sciences, 19(19), 3757-3762.

[30] Marogna, M. (2016, August). Boswellia serrata and bromeline compound as add-on therapy to inhaled corticosteroids for treating seasonal mild uncontrolled asthma: results of a randomized open study. In ALLERGY (Vol. 71, pp. 529-530). 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA: WILEY-BLACKWELL.

[31] Houssen, M. E., Ragab, A., Mesbah, A., El-Samanoudy, A. Z., Othman, G., Moustafa, A. F., & Badria, F. A. (2010). Natural anti-inflammatory products and leukotriene inhibitors as complementary therapy for bronchial asthma. Clinical biochemistry, 43(10), 887-890.

[32] Roy, S., Khanna, S., Krishnaraju, A. V., Subbaraju, G. V., Yasmin, T., Bagchi, D., & Sen, C. K. (2006). Regulation of vascular responses to inflammation: inducible matrix metalloproteinase-3 expression in human microvascular endothelial cells is sensitive to antiinflammatory Boswellia. Antioxidants & redox signaling, 8(3-4), 653-660.
3
[33] Chevrier, M. R., Ryan, A. E., Lee, D. Y. W., Zhongze, M., Wu-Yan, Z., & Via, C. S. (2005). Boswellia carterii extract inhibits TH1 cytokines and promotes TH2 cytokines in vitro. Clinical and diagnostic laboratory immunology, 12(5), 575-580.

[34] Flavin, D. F. (2007). A lipoxygenase inhibitor in breast cancer brain metastases. Journal of neuro-oncology, 82(1), 91-93.

[35] Kirste, S., Treier, M., Wehrle, S. J., Becker, G., Abdel‐Tawab, M., Gerbeth, K., … & Momm, F. (2011). Boswellia serrata acts on cerebral edema in patients irradiated for brain tumors. Cancer, 117(16), 3788-3795.

[36] Streffer, J. R., Bitzer, M., Schabet, M., Dichgans, J., & Weller, M. (2001). Response of radiochemotherapy-associated cerebral edema to a phytotherapeutic agent, H15. Neurology, 56(9), 1219-1221.

[37] Winking, M., Sarikaya, S., Rahmanian, A., Jödicke, A., & Böker, D. K. (2000). Boswellic acids inhibit glioma growth: a new treatment option?. Journal of Neuro-oncology, 46(2), 97-103.

[38] Winking, M., Böker, D. K., & Simmet, T. (1996). Boswellic acid as an inhibitor of the perifocal edema in malignant glioma in man. J Neurooncol, 30, 104.

[39] Janssen, G., Bode, U., Breu, H., Dohrn, B., Engelbrecht, V., & Göbel, U. (2000). Boswellic acids in the palliative therapy of children with progressive or relapsed brain tumors. Klinische Pädiatrie, 212(04), 189-195.

[40] Poeckel, D., & Werz, O. (2006). Boswellic acids: biological actions and molecular targets. Current medicinal chemistry, 13(28), 3359-3369.

[41] Takada, Y., Ichikawa, H., Badmaev, V., & Aggarwal, B. B. (2006). Acetyl-11-keto-β-boswellic acid potentiates apoptosis, inhibits invasion, and abolishes osteoclastogenesis by suppressing NF-κB and NF-κB-regulated gene expression. The Journal of Immunology, 176(5), 3127-3140.

[42] Singh, S. K., Bhusari, S., Singh, R., Saxena, A., Mondhe, D., & Qazi, G. N. (2007). Effect of acetyl 11-keto β-boswellic acid on metastatic growth factor responsible for angiogenesis. Vascular pharmacology, 46(5), 333-337.

[43] Roy, N. K., Deka, A., Bordoloi, D., Mishra, S., Kumar, A. P., Sethi, G., & Kunnumakkara, A. B. (2016). The potential role of boswellic acids in cancer prevention and treatment. Cancer letters, 377(1), 74-86.

[44] Lee, D. H., Kim, S. S., Seong, S., Woo, C. R., & Han, J. B. (2014). A case of metastatic bladder cancer in both lungs treated with Korean medicine therapy alone. Case reports in oncology, 7(2), 534-540.

[45] Liu, J. J., Nilsson, Å., Oredsson, S., Badmaev, V., Zhao, W. Z., & Duan, R. D. (2002). Boswellic acids trigger apoptosis via a pathway dependent on caspase-8 activation but independent on Fas/Fas ligand interaction in colon cancer HT-29 cells. Carcinogenesis, 23(12), 2087-2093.

[46] Liu, H. P., Gao, Z. H., Cui, S. X., Wang, Y., Li, B. Y., Lou, H. X., & Qu, X. J. (2013). Chemoprevention of intestinal adenomatous polyposis by acetyl‐11‐keto‐beta‐boswellic acid in APCMin/+ mice. International journal of cancer, 132(11), 2667-2681.

[47] Wang, R., Wang, Y., Gao, Z., & Qu, X. (2014). The comparative study of acetyl-11-keto-beta-boswellic acid (AKBA) and aspirin in the prevention of intestinal adenomatous polyposis in APCMin/+ mice. Drug discoveries & therapeutics, 8(1), 25-32.

[48] Takahashi, M., Sung, B., Shen, Y., Hur, K., Link, A., Boland, C. R., … & Goel, A. (2012). Boswellic acid exerts antitumor effects in colorectal cancer cells by modulating expression of the let-7 and miR-200 microRNA family. Carcinogenesis, 33(12), 2441-2449.

[49] Park, B., Prasad, S., Yadav, V., Sung, B., & Aggarwal, B. B. (2011). Boswellic acid suppresses growth and metastasis of human pancreatic tumors in an orthotopic nude mouse model through modulation of multiple targets. PLoS One, 6(10), e26943.

[50] Park, B., Prasad, S., Yadav, V., Sung, B., & Aggarwal, B. B. (2012). Correction: Boswellic Acid Suppresses Growth and Metastasis of Human Pancreatic Tumors in an Orthotopic Nude Mouse Model through Modulation of Multiple Targets. PloS one, 7(8), 10-1371.

[51] Syrovets, T., Gschwend, J. E., Büchele, B., Laumonnier, Y., Zugmaier, W., Genze, F., & Simmet, T. (2005). Inhibition of IκB kinase activity by acetyl-boswellic acids promotes apoptosis in androgen-independent PC-3 prostate cancer cells in vitro and in vivo. Journal of Biological Chemistry, 280(7), 6170-6180.

[52] Büchele, B., Zugmaier, W., Estrada, A., Genze, F., Syrovets, T., Paetz, C., … & Simmet, T. (2006). Characterization of 3α-acetyl-11-keto-α-boswellic acid, a pentacyclic triterpenoid inducing apoptosis in vitro and in vivo. Planta medica, 72(14), 1285-1289.

[53] Pang, X., Yi, Z., Zhang, X., Sung, B., Qu, W., Lian, X., … & Liu, M. (2009). Acetyl-11-keto-β-boswellic acid inhibits prostate tumor growth by suppressing vascular endothelial growth factor receptor 2–mediated angiogenesis. Cancer research, 69(14), 5893-5900.
[54] Morad, S. A., Schmid, M., Büchele, B., Siehl, H. U., El Gafaary, M., Lunov, O., … & Simmet, T. (2013). A novel semisynthetic inhibitor of the FRB domain of mammalian target of rapamycin blocks proliferation and triggers apoptosis in chemoresistant prostate cancer cells. Molecular pharmacology, 83(2), 531-541.

[55] Abdel-Tawab, M., Werz, O., & Schubert-Zsilavecz, M. (2011). Boswellia serrata. Clinical pharmacokinetics, 50(6), 349-369.

[56] Riva, A., Morazzoni, P., Appendino, G., & Abdel-Tawab, M. (2015). Quality, bioavailability and clinical application of a new lecithin delivery system of Boswellia serrata extract. Planta Medica, 81(16), SL2A_03.

[57] Sterk, V., Büchele, B., & Simmet, T. (2004). Effect of food intake on the bioavailability of boswellic acids from a herbal preparation in healthy volunteers. Planta medica, 70(12), 1155-1160.

[58] Acebo, E., Ratón, J. A., Sautúa, S., Eizaguirre, X., Trébol, I., & Pérez, J. L. D. (2004). Allergic contact dermatitis from Boswellia serrata extract in a naturopathic cream. Contact dermatitis, 51(2), 91-92.

[59] Krüger, P., Kanzer, J., Hummel, J., Fricker, G., Schubert-Zsilavecz, M., & Abdel-Tawab, M. (2009). Permeation of Boswellia extract in the Caco-2 model and possible interactions of its constituents KBA and AKBA with OATP1B3 and MRP2. european journal of pharmaceutical sciences, 36(2), 275-284.

[60] Kokkiripati, P. K., Bhakshu, L. M., Marri, S., Padmasree, K., Row, A. T., Raghavendra, A. S., & Tetali, S. D. (2011). Gum resin of Boswellia serrata inhibited human monocytic (THP-1) cell activation and platelet aggregation. Journal of ethnopharmacology, 137(1), 893-901.

Pin It on Pinterest

Share This

Udostępnij artykuł

Udostępnij artykuł swoim znajomym!