AHCC (Active Hexose Correlated Compound)

AHCC (Active Hexose Correlated Compound) składa się głównie z polisacharydów. Pozyskiwany jest z mycelium kilku różnych gatunków grzybów Basidomycota (Podstawczaków), w tym z japońskich grzybów shitake (twardnik japoński, Lentinula edodes). Wspomaga działanie układu odpornościowego poprzez zwiększenie aktywności komórek NK oraz dendrytycznych. Wykazuje działanie przeciwnowotworowe i przeciwwirusowe.
Grzyby shitake rosnące na drzewie, z których między innymi wytwarza się AHCC.
Wpływ AHCC na:
 • Wzmacnia układ odpornościowy
 • Działanie przeciwnowotworowe
 • Wspomaga leczenie zakażenia wirusem HPV

AHCC – najważniejsze informacje

 • AHCC pozyskiwany jest z mycelium różnych gatunków grzybów Basidomycota
 • AHCC wspiera układ odpornościowy poprzez zwiększenie liczebności i aktywności komórek NK i dendrytycznych
 • Stosowany przez osoby starsze AHCC może przyczynić się do zmniejszenia liczby infekcji sezonowych
 • AHCC wspomaga leczenie chorób nowotworowych
 • Badania kliniczne sugerują przydatność AHCC we wspomaganiu leczenia i eradykacji wirusa HPV w przetrwałym zakażeniu szyjki macicy
 • AHCC jest uznawany za substancję bezpieczną
AHCC (Active Hexose Correlated Compound) składa się głównie ze związków z grupy polisacharydów. Pozyskiwany jest z mycelium kilku zhybrydyzowanych gatunków grzybów z typu Podstawczaków, w tym również japońskich grzybów shitake (twardnik japoński, Lentinula edodes). Wspomaga działanie układu odpornościowego poprzez zwiększenie aktywności komórek NK i dendrytycznych. Wykazuje działanie przeciwnowotworowe i przeciwwirusowe.

Do głównych składników AHCC należą między innymi polisacharydy (74%) w tym beta-glukan, alfa-1,4-glukan oraz aminokwasy, kwasy tłuszczowe i inne minerały.

AHCC zostało po raz pierwszy wyprodukowane w Japonii i jest tam sprzedawane jako suplement diety oraz jako tzw. żywność funkcjonalna (functional food). Ponieważ AHCC jest związkiem opatentowanym to jest on wytwarzany jedynie w Japonii przez firmę Amino Up Chemical i sprzedawany pod różnymi markami na całym świecie.

Istnieje wiele badań naukowych na temat AHCC, w tym również badania na ludziach. Pomimo udowodnionego działania na ludziach, wyniki badań wymagają dalszej weryfikacji w kolejnych fazach prób klinicznych.

Niemniej jednak AHCC jest środkiem bezpiecznym i może być stosowany we wspomaganiu układu odpornościowego oraz leczenia chorób nowotworowych.

Pamiętaj, jeżeli zażywasz jakiekolwiek inne leki, suplementy diety lub jeżeli cierpisz na choroby przewlekłe, przed zażywaniem AHCC jako suplementu diety lub leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zawsze przeczytaj ulotkę dołączoną do suplementu. Pomimo faktu, iż substancja jest uważana za bezpieczną zawsze mogą wystąpić interakcje z innymi zażywanymi lekami lub suplementami diety.

Pomimo tego, że niektóre suplementy diety mają właściwości lecznicze, to nie należy rezygnować z tradycyjnych metod terapeutycznych.

Ocena jakości dowodów naukowych

Efekty suplementacji AHCC są opisane w wielu publikacjach. Opisywane są zarówno badania in vitro jak i in vivo na zwierzętach i ludziach. Istnieje ponad 20 publikacji przedstawiających badania na ludziach w tym eksperymenty randomizowane o podwójnie ślepej próbie oraz badania kliniczne I i II fazy.

Ogólnie*

WYSOKA

Liczba publikacji*

ŚREDNIA

Jakość publikacji*

WYSOKA

*Skala od 0-100, gdzie 100 oznacza najlepszy wynik. Powyższe wykresy przedstawiają opinię zdrowie360.com na temat ogólnej jakości dowodów naukowych. Im wyższy wynik tym bardziej wiarygodne są właściwości opisywanego suplementu czy zagadnienia prozdrowotnego. Niższe wyniki oznaczają, że nie udało nam się znaleźć wystarczającej liczby publikacji naukowych wysokiej jakości potwierdzających właściwości opisywanej substancji.

Działanie AHCC

AHCC wykazuje silne działanie stymulujące układ immunologiczny. Efekty te zostały opisane w wielu publikacjach zarówno in vitro jak również in vivo. Wykazuje również działanie antyoksydacyjne, modyfikujące odpowiedź immunologiczną (biological response modifier) oraz przeciwnowotworowe, jednakże dokładne mechanizmy działania nie zostały do tej pory odkryte.

AHCC zwiększa aktywność komórek dendrytycznych oraz komórek NK, działa przeciwnowotworowo oraz wspomagająco na układ immunologiczny. W ostatnich doniesieniach opisano działanie przeciwwirusowe w przebiegu infekcji HPV.

 

Wzmacnia układ odpornościowy

Jakość dowodów naukowych

B. WYSOKA

Wzmacnia układ odpornościowy
Zwiększa aktywność komórek NK i dendrytycznych
Działanie przeciwwirusowe

[Dawki stosowane w badaniach: od 1g do 3g dziennie]

Dostępne badania wskazują, że AHCC wzmacnia układ odpornościowy głównie poprzez zwiększenie populacji i aktywności komórek NK (natural killer cells). Dzięki temu pomaga w zwalczaniu infekcji oraz wspomaga mechanizmy immunologiczne w przebiegu choroby nowotworowej (Ritz, 2011; Uno, et al. 2000).  Z kolei badania Terakawa et al. (2008) wykazały również wzrost liczby komórek dendrytycznych.

Ghoneum (1994) w badaniu na 17 pacjentach onkologicznych stwierdził, że AHCC nie zwiększyło liczby komórek NK ale 2 zwiększyło ich zdolność przyłączania się do komórek nowotworowych. Wg autora AHCC jest silnym immunomodulatorem i może odgrywać ważną rolę w immunoterapii choroby nowotworowej.

Ostatnie wstępne doniesienia z trwającej obecnie próby klinicznej II fazy wykazują działanie AHCC w eradykacji wirusa HPV u kobiet.

Zobacz inne suplementy o podobnym działaniu.

Publikacje naukowe
Berman, T. A., & Schiller, J. T. (2017). Human papillomavirus in cervical cancer and oropharyngeal cancer: One cause, two diseases. Cancer.

Cowawintaweewat, S., Manoromana, S., Sriplung, H., Khuhaprema, T., Tongtawe, P., Tapchaisri, P., & Chaicumpa, W. (2006). Prognostic improvement of patients with advanced liver cancer after active hexose correlated compound (AHCC) treatment. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology, 24(1), 33.Cowawintaweewat, S., Manoromana, S., Sriplung, H., Khuhaprema, T., Tongtawe, P., Tapchaisri, P., & Chaicumpa, W. (2006). Prognostic improvement of patients with advanced liver cancer after active hexose correlated compound (AHCC) treatment. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology, 24(1), 33.Chicago

Daddaoua, A., Martínez-Plata, E., Ortega-González, M., Ocón, B., Aranda, C. J., Zarzuelo, A., … & Martínez-Augustin, O. (2013). The nutritional supplement Active Hexose Correlated Compound (AHCC) has direct immunomodulatory actions on intestinal epithelial cells and macrophages involving TLR/MyD88 and NF-κB/MAPK activation. Food chemistry, 136(3), 1288-1295.

Gardner EM, Beli E, Kempf LP, Hajime F. Active hexose correlated compound (AHCC) improves immune cell populations after infuenze vaccination of healthy subjects. FASEB J. 2010;24:327

Ghoneum, M. (1994, May). NK-immunomodulation by active hemicellulose compound AHCC in 17 cancer patients. In Abstract of 2nd Meeting Society of Natural Immunity, Taormina, Italy (pp. 25-28). Chicago

Ritz, B. W. (2011). Active hexose correlated compound (AHCC) and immune outcomes in humans: a review. Nat Med J, 3, 3-7.

Takanari, J., Hirayama, Y., Homma, K., Miura, T., Nishioka, H., & Maeda, T. (2015). Effects of active hexose correlated compound on the seasonal variations of immune competence in healthy subjects. Journal of evidence-based complementary & alternative medicine, 20(1), 28-34.

Terakawa, N., Matsui, Y., Satoi, S., Yanagimoto, H., Takahashi, K., Yamamoto, T., … & Kamiyama, Y. (2008). Immunological effect of active hexose correlated compound (AHCC) in healthy volunteers: a double-blind, placebo-controlled trial. Nutrition and cancer, 60(5), 643-651.

Uno, K., Kosuna, K., Sun, B., Fujii, H., Wakame, K., Chikumaru, S., … & Ueda, Y. (2000). Active hexose correlated compound (AHCC) improves immunological parameters and performance status of patients with solid tumors. BIOTHERAPY-TOKYO-, 14(3), 303-307.

Ye SF, Ichimura K, Wakame K, Ohe M. Suppressive effects of active hexose correlated compound on the increased ac- tivity of hepatic and renal ornithine decarboxylase induced by oxidative stress. Life Sci 2003; 74: 593-602.

 

Działanie przeciwnowotworowe

Jakość dowodów naukowych

WYSOKA

Aktywacja układu odpornościowego
Zwiększa aktywność komórek NK i dendrytycznych

[Dawki stosowane w badaniach: od 3g – 6g dziennie]

AHCC wykazuje właściwości przeciwnowotworowe poprzez aktywację układu immunologicznego i spowolnienie progresji choroby nowotworowej.

We wszystkich badaniach poza jednym AHCC był dodatkiem do standardowego leczenia. W jednym przypadku, gdzie badanie było wykonywane na nieuleczalnie chorych pacjentach na zaawansowanego raka wątroby (HCC) był stosowany jako jedyna terapia. W badaniu tym AHCC nieznacznie wydłużył i poprawił jakość życia pacjentów (Cowawintaweewat et al. 2006).

W pozostałych badaniach AHCC był stosowany jako dodatek do standardowej terapii. W innym badaniu na pacjentach z rakiem wątroby po standardowym leczeniu AHCC wydłużył okres do progresji choroby i zwiększył ogólne wskaźniki przeżycia (Matsui et al 2002). W innym badaniu na grupie 245 pacjentów z rakiem jelita grubego i żołądka, AHCC poprawił kumulatywnie 5-cio letnie przeżycie pacjentów w stadiach IA-IIIA raka żołądka i w stadiach II-III raka jelita grubego (Kawaguchi, 2009).

Kilka badań również potwierdziło, że AHCC zmniejsza efekty uboczne leczenia chemioterapią oraz związany z nim spadek odporności. Hangai (2013) wykazał, że AHCC zmniejszyło neutropenię u pacjentek z rakiem piersi leczonych chemioterapią. W innym badaniu AHCC poprawił jakość życia i zmniejszył dolegliwości pacjentów leczonych z powodu raka trzustki (Yanagimoto et al, 2016). Podobne właściwości AHCC wykazane zostały w publikacjach Ito, et al. (2014) oraz Parida, et al, (2011) w leczeniu różnych nowotworów złośliwych.

Zobacz inne suplementy o podobnym działaniu.

Publikacje naukowe
Cowawintaweewat, S., Manoromana, S., Sriplung, H., Khuhaprema, T., Tongtawe, P., Tapchaisri, P., & Chaicumpa, W. (2006). Prognostic improvement of patients with advanced liver cancer after active hexose correlated compound (AHCC) treatment. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology, 24(1),

Ghoneum M, Paul P, Ninomiya Y, Ghonaim M, Gill G. Enhancement of NK cell activity in cancer patients by active hemicelluloses compound (AHCC), Abstract, Adjuvant nutrition in cancer treatment symposium. Nov 6-7, 1992. Tulsa, Oklahoma.

Ghoneum M. NK-immunomodulation by active hemicelluloses compound (AHCC) in 17 Cancer Patients, Abstract, 2nd meeting of the society for natural immunity. May 1994, Taormina, Italy.

Ghoneum M, Wimbley M, Salem F, McKlain A, Attallah N, Gill G. Immu-nomodulatory and anticancer effects of active hexose correlated compound (AHCC). Int J Immunother. 1995; 11:23-28.

Hangai, S., Iwase, S., Kawaguchi, T., Kogure, Y., Miyaji, T., Matsunaga, T., … & Yamaguchi, T. (2013). Effect of active hexose-correlated compound in women receiving adjuvant chemotherapy for breast cancer: a retrospective study. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 19(11), 905-910. Chicago

Ito, T., Urushima, H., Sakaue, M., Yukawa, S., Honda, H., Hirai, K., … & Kondo, K. (2014). Reduction of adverse effects by a mushroom product, active hexose correlated compound (AHCC) in patients with advanced cancer during chemotherapy—the significance of the levels of HHV-6 DNA in saliva as a surrogate biomarker during chemotherapy. Nutrition and cancer, 66(3), 377-382.

Kaminama, Y., Matsui, Y., Kawaguchi, Y., Morita, H., & Kosuna, K. (1999). Improving effect of active hexose correlated compound (AHCC) on the prognosis of postoperative hepatocellular carcinoma patients. European Surgical Research, 31(1), 215-215.

Kawaguchi, Y. (2009). Improved survival of patients with gastric cancer or colon cancer when treated with active hexose correlated compound (AHCC): effect of AHCC on digestive system cancer. Nautral Medicine Journal, 1(1), 1-6.

Kitade, H., Mtsui, S., & Takai, S. Preventive effect of active hexose correlated compound (AHCC) on the recurrence of postoperative hepatocellular carcinoma. On file with manufacturer: Kosuna Osaka/Sapporo. Japan.

Matsui, Y., & Kamiyama, Y. (2009). Retrospective study in breast Matsui, Y., & Kamiyama, Y. (2009). Retrospective study in breast cancer patients supplemented with AHCC. International Journal of Integrative Oncology, 3(2), 12-16.Chicago

Matsui Y, Uhara J, Satoi S, Kaibori M, Yamada H, Kitade H, et al. Improved prognosis of post-operative hepatocellu- lar carcinoma patients when treated with functional foods: a prospective cohort study. J Hepatol 2002; 37: 78-86.

Parida, D. K., Wakame, K., & Nomura, T. (2011). Integrating complimentary and alternative medicine in form of active hexose correlated compound (AHCC) in the management of head & neck cancer patients. Int J Clin Med, 2(588-592), 20.

Terakawa, N., Matsui, Y., Satoi, S., Yanagimoto, H., Takahashi, K., Yamamoto, T., … & Kamiyama, Y. (2008). Immunological effect of active hexose correlated compound (AHCC) in healthy volunteers: a double-blind, placebo-controlled trial. Nutrition and cancer, 60(5), 643-651.

Won J. The hematoimmunologic effect of AHCC for Korean patients with various cancers. Biotherapy. 2002;16:560-564.

Yanagimoto, H., Satoi, S., Yamamoto, T., Hirooka, S., Yamaki, S., Kotsuka, M., … & Tsuta, K. (2016). Alleviating Effect of Active Hexose Correlated Compound (AHCC) on Chemotherapy-Related Adverse Events in Patients with Unresectable Pancreatic Ductal Adenocarcinoma. Nutrition and cancer, 68(2), 234-240.

Działanie przeciwwirusowe – wirus HPV

Jakość dowodów naukowych

B. WYSOKA

Aktywacja układu odpornościowego
Eliminacja wirusa HPV w przypadku przetrwałej infekcji szyjki macicy

[Dawki stosowane w badaniach: 1-3g dziennie, skuteczna dawka 3g/dzień przez 6 miesięcy]

Zakażenie onkogennymi szczepami wirusa HPV jest główną przyczyną rozwoju raka szyjki macicy. Szacuje się, że 80% aktywnych seksualnie kobiet w trakcie swojego życia zostanie zainfekowana HPV. Na szczęście u ponad 90% z nich układ odpornościowy radzi sobie z wirusem i nie dochodzi do zmian.

Niestety u pozostałych kobiet zakażenie może spowodować rozwój tego groźnego nowotworu.

Badania kliniczne wykazały, że suplement diety AHCC jest w stanie doprowadzić do eliminacji wirusa u 60% kobiet z przetrwałym zakażeniem szyjki macicy wirusem HPV.

Zapraszam do przeczytania artykułu, w którym dowiesz się więcej na temat działania AHCC w leczeniu zakażenia szyjki macicy wirusem HPV. 

Dawkowanie AHCC

AHCC jest uznawany za substancję bezpieczną. Nie ma wyznaczonych dawek referencyjnych dla stosowania AHCC.

W literaturze dawki stosowane w badaniach na ludziach oscylowały w granicach od 1g do 3g dziennie w celu wzmocnienia układu odpornościowego do 3g-6g dziennie we wspomaganiu leczenia nowotworów.

Pamiętaj, jeżeli zażywasz jakiekolwiek inne leki, suplementy diety lub jeżeli cierpisz na choroby przewlekłe, przed zażywaniem AHCC skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zawsze przeczytaj ulotkę dołączoną do suplementu. Pomimo faktu, iż substancja jest uważana za bezpieczną zawsze mogą wystąpić interakcje z innymi zażywanymi lekami lub suplementami diety.

Pomimo tego, że niektóre suplementy diety mają właściwości lecznicze, to nie należy rezygnować z tradycyjnych metod terapeutycznych

Interakcje i przeciwwskazania

Nie ma dostatecznych badań nad bezpieczeństwem stosowania preparatu u dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Nie należy zażywać AHCC jeżeli jesteś w ciąży lub karmisz piersią.

AHCC nie należy stosować z lekami metabolizowanymi przez cytochrom CYP450 2D6, między innymi:

 • doksorubicyną
 • ondansetronem
 • inhibitorami serotoniny
 • tamoksifenem

AHCC, podobnie jak inne suplementy diety nie jest substancją regulowaną i brak jest oficjalnych wytycznych co do jej stosowania oraz przeciwskazań.

W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Efekty uboczne

W badaniu Spierings et al (2007) mającej na celu określenie bezpiecznych dawek AHCC wykazano, że przy dawce 9g dziennie niektórzy pacjenci doświadczyli efektów ubocznych w postaci nudności, wzdęć, bólu głowy, zmęczenia i skurczów w nodze. Po zaprzestaniu zażywania AHCC, objawy ustąpiły.

Publikacje naukowe
Ritz, B. W. (2011). Active hexose correlated compound (AHCC) and immune outcomes in humans: a review. Nat Med J, 3, 3-7.Ritz, B. W. (2011). Active hexose correlated compound (AHCC) and immune outcomes in humans: a review. Nat Med J, 3, 3-7.Chicago

Spierings, E. L., Fujii, H., Sun, B., & Walshe, T. (2007). A Phase I study of the safety of the nutritional supplement, active hexose correlated compound, AHCC, in healthy volunteers. Journal of nutritional science and vitaminology, 53(6), 536-539.Spierings, E. L., Fujii, H., Sun, B., & Walshe, T. (2007). A Phase I study of the safety of the nutritional supplement, active hexose correlated compound, AHCC, in healthy volunteers. Journal of nutritional science and vitaminology, 53(6), 536-539.Chicago

 

 

Źródła AHCC

AHCC nie występuje w naturze.

Jedynym źródłem AHCC są suplementy diety.

Przegląd piśmiennictwa i badań naukowych na temat AHCC

Berman, T. A., & Schiller, J. T. (2017). Human papillomavirus in cervical cancer and oropharyngeal cancer: One cause, two diseases. Cancer.

Cowawintaweewat, S., Manoromana, S., Sriplung, H., Khuhaprema, T., Tongtawe, P., Tapchaisri, P., & Chaicumpa, W. (2006). Prognostic improvement of patients with advanced liver cancer after active hexose correlated compound (AHCC) treatment. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology, 24(1),

Daddaoua, A., Martínez-Plata, E., Ortega-González, M., Ocón, B., Aranda, C. J., Zarzuelo, A., … & Martínez-Augustin, O. (2013). The nutritional supplement Active Hexose Correlated Compound (AHCC) has direct immunomodulatory actions on intestinal epithelial cells and macrophages involving TLR/MyD88 and NF-κB/MAPK activation. Food chemistry, 136(3), 1288-1295.

Gardner EM, Beli E, Kempf LP, Hajime F. Active hexose correlated compound (AHCC) improves immune cell populations after influenza vaccination of healthy subjects. FASEB J. 2010;24:327

Ghoneum, M. (1994, May). NK-immunomodulation by active hemicellulose compound AHCC in 17 cancer patients. In Abstract of 2nd Meeting Society of Natural Immunity, Taormina, Italy (pp. 25-28). Chicago

Ghoneum M, Paul P, Ninomiya Y, Ghonaim M, Gill G. Enhancement of NK cell activity in cancer patients by active hemicelluloses compound (AHCC), Abstract, Adjuvant nutrition in cancer treatment symposium. Nov 6-7, 1992. Tulsa, Oklahoma.

Ghoneum M, Wimbley M, Salem F, McKlain A, Attallah N, Gill G. Immu-nomodulatory and anticancer effects of active hexose correlated compound (AHCC). Int J Immunother. 1995; 11:23-28.

Hangai, S., Iwase, S., Kawaguchi, T., Kogure, Y., Miyaji, T., Matsunaga, T., … & Yamaguchi, T. (2013). Effect of active hexose-correlated compound in women receiving adjuvant chemotherapy for breast cancer: a retrospective study. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 19(11), 905-910. Chicago

Ito, T., Urushima, H., Sakaue, M., Yukawa, S., Honda, H., Hirai, K., … & Kondo, K. (2014). Reduction of adverse effects by a mushroom product, active hexose correlated compound (AHCC) in patients with advanced cancer during chemotherapy—the significance of the levels of HHV-6 DNA in saliva as a surrogate biomarker during chemotherapy. Nutrition and cancer, 66(3), 377-382.

Kaminama, Y., Matsui, Y., Kawaguchi, Y., Morita, H., & Kosuna, K. (1999). Improving effect of active hexose correlated compound (AHCC) on the prognosis of postoperative hepatocellular carcinoma patients. European Surgical Research, 31(1), 215-215.Kaminama, Y., Matsui, Y., Kawaguchi, Y., Morita, H., & Kosuna, K. (1999). Improving effect of active hexose correlated compound (AHCC) on the prognosis of postoperative hepatocellular carcinoma patients. European Surgical Research, 31(1), 215-215.Chicago

Kawaguchi, Y. (2009). Improved survival of patients with gastric cancer or colon cancer when treated with active hexose correlated compound (AHCC): effect of AHCC on digestive system cancer. Nautral Medicine Journal, 1(1), 1-6.

Kitade, H., Matsui, S., & Takai, S. Preventive effect of active hexose correlated compound (AHCC) on the recurrence of postoperative hepatocellular carcinoma. On file with manufacturer: Kosuna Osaka/Sapporo. Japan.

Matsui, Y., & Kamiyama, Y. (2009). Retrospective study in breast Matsui, Y., & Kamiyama, Y. (2009). Retrospective study in breast cancer patients supplemented with AHCC. International Journal of Integrative Oncology, 3(2), 12-16.Chicago

Matsui Y, Uhara J, Satoi S, Kaibori M, Yamada H, Kitade H, et al. Improved prognosis of post-operative hepatocellu- lar carcinoma patients when treated with functional foods: a prospective cohort study. J Hepatol 2002; 37: 78-86.

Matsushita K, Kuramitsu Y, Ohiro Y, et al. Combination therapy of active hexose correlated compound plus UFT significantly reduces the metastasis of rat mammary adeno- carcinoma. Anti-Cancer Drugs 1998; 9: 343-50.

Parida, D. K., Wakame, K., & Nomura, T. (2011). Integrating complimentary and alternative medicine in form of active hexose correlated compound (AHCC) in the management of head & neck cancer patients. Int J Clin Med, 2(588-592), 20.

Ritz, B. W. (2011). Active hexose correlated compound (AHCC) and immune outcomes in humans: a review. Nat Med J, 3, 3-7.

Spierings, E. L., Fujii, H., Sun, B., & Walshe, T. (2007). A Phase I study of the safety of the nutritional supplement, active hexose correlated compound, AHCC, in healthy volunteers. Journal of nutritional science and vitaminology, 53(6), 536-539.
Chicago

Takanari, J., Hirayama, Y., Homma, K., Miura, T., Nishioka, H., & Maeda, T. (2015). Effects of active hexose correlated compound on the seasonal variations of immune competence in healthy subjects. Journal of evidence-based complementary & alternative medicine, 20(1), 28-34.

Terakawa, N., Matsui, Y., Satoi, S., Yanagimoto, H., Takahashi, K., Yamamoto, T., … & Kamiyama, Y. (2008). Immunological effect of active hexose correlated compound (AHCC) in healthy volunteers: a double-blind, placebo-controlled trial. Nutrition and cancer, 60(5), 643-651.

Uno, K., Kosuna, K., Sun, B., Fujii, H., Wakame, K., Chikumaru, S., … & Ueda, Y. (2000). Active hexose correlated compound (AHCC) improves immunological parameters and performance status of patients with solid tumors. BIOTHERAPY-TOKYO-, 14(3), 303-307.

Won J. The hematoimmunologic effect of AHCC for Korean patients with various cancers. Biotherapy. 2002;16:560-564.

Yanagimoto, H., Satoi, S., Yamamoto, T., Hirooka, S., Yamaki, S., Kotsuka, M., … & Tsuta, K. (2016). Alleviating Effect of Active Hexose Correlated Compound (AHCC) on Chemotherapy-Related Adverse Events in Patients with Unresectable Pancreatic Ductal Adenocarcinoma. Nutrition and cancer, 68(2), 234-240.

Ye SF, Ichimura K, Wakame K, Ohe M. Suppressive effects of active hexose correlated compound on the increased ac- tivity of hepatic and renal ornithine decarboxylase induced by oxidative stress. Life Sci 2003; 74: 593-602.

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This

Udostępnij artykuł

Udostępnij artykuł swoim znajomym!